cielova_skupina: Mladí utečenci a žiadatelia o azyl

DOTYK SRDCA – ENVIRONMENTÁLNE MEDZINÁRODNÉ POVEDOMIE (TOUCHING HEARTS FOR ENVIRONMENTAL INTERNATIONAL AWARENESS)

THEIA Touching Hearts for Environmental International Awareness je environmentálny projekt s primárnym cieľom budovať, posilňovať a udržiavať ekologické povedomie študentov a učiteľov na školách. Prostredníctvom environmentálnych aktivít, ako je separácia odpadu, zber uzáverov fliaš, počítanie potravinových kilometrov, zhromažďovanie analýz dažďovej vody, pôdy a vody, analýza biologicky rozložiteľného odpadu, ekologické dielne, výstavba kompostárne a bioskleníku s …

DOTYK SRDCA – ENVIRONMENTÁLNE MEDZINÁRODNÉ POVEDOMIE (TOUCHING HEARTS FOR ENVIRONMENTAL INTERNATIONAL AWARENESS) Read More »

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)

Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania …

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN) Read More »

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe)

Nemecké mesto Karlsruhe spustilo klimatickú kampaň pre svojich obyvateľov. Kampaň sa zameriava na to, ako môžu občania chrániť klímu vo svojom každodennom živote a dosiahnuť zmenu pomocou malého úsilia. Cieľom „Karlsruhe macht Klima“ je preto pravidelne zvyšovať povedomie verejnosti o ochrane klímy v Karlsruhe. Kampaň slúži ako komunikačná platforma pre množstvo aktivít a ponúk v …

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe) Read More »

PRIVÁDZANIE UČITEĽOV A DETÍ K LEPŠIEMU ŽIVOTU PROSTREDNÍCTVOM PRÍRODY (EMPOWERING TEACHERS AND PUPILS FOR A BETTER LIFE THROUGH NATURE)

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň kvalitu environmentálnej výchovy v ranom detstve, rozvinúť záujem detí o prírodu a dosiahnuť vysoko kvalitné výsledky vzdelávania, ktoré podporia základné učebné osnovy a zručnosti celoživotného vzdelávania. Vyučovanie v prírode je vynikajúcou príležitosťou na rozvoj súboru zručností a kompetencií u detí, ktoré sú potrebné na dosiahnutie lepších študijných kompetencií a …

PRIVÁDZANIE UČITEĽOV A DETÍ K LEPŠIEMU ŽIVOTU PROSTREDNÍCTVOM PRÍRODY (EMPOWERING TEACHERS AND PUPILS FOR A BETTER LIFE THROUGH NATURE) Read More »

ZELENÁ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE (GREEN IN EVERYDAY LIFE – GIEL)

The Green in Everyday Life (GIEL) je projekt založený na španielskom národnom programe s názvom Green Homes (GH), ktorý je vzdelávacím programom pre rodiny, ktoré sa zamýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Projekt GIEL je prvou medzinárodnou skúsenosťou programu GH. Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami z rôznych krajín Európy, Stredného …

ZELENÁ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE (GREEN IN EVERYDAY LIFE – GIEL) Read More »

Smart Patients – Holistické posilnenie postavenia občanov, aby sa stali odborníkmi na svoje vlastné zdravie

Aj keď je dnes už možné o zdravotných témach získať množstvo vedomostí, tieto informácie často nie sú užívateľsky prívetivé. Máme nedostatok materiálu predovšetkým pre dospelých s nízkou úrovňou vzdelania. Okrem toho neexistujú adekvátne informácie týkajúce sa zdravia pre potreby utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov. Jedným z hlavných cieľov stratégie EÚ v oblasti zdravia je …

Smart Patients – Holistické posilnenie postavenia občanov, aby sa stali odborníkmi na svoje vlastné zdravie Read More »

Výzva Farm-Food-Climate

Výzva Farm-Food-Climate spája a podporuje iniciátorov, ktorí vyvíjajú inovatívne riešenia pre potravinársky sektor šetrný ku klíme – s prihliadnutím na celý hodnotový reťazec. Jedna z najväčších oblastí pre činnosť v záujme budúcnosti odolnej voči klímatickým zmenám leží medzi pôdou a tanierom. Sociálne výzvy možno vyriešiť iba vtedy, keď budú spolupracovať všetky príslušné subjekty. Táto iniciatíva …

Výzva Farm-Food-Climate Read More »

ZELENÝ LET OKOLO SVETA (WORLD GREEN FLIGHT)

Už v roku 2012 začal MATEVŽ LENARČIČ a spoločnosť Aerosol s meraním čierneho uhlíka v atmosfére v rámci projektu GreenLight – WorldFlight. S ultraľahkým lietadlom opäť preletel 91 000 km cez južnú pologuľu naprieč kontinentom oceánov, vrátane Antarktídy a ponad Mount Everest. V tom čase sa takéto merania ukázali ako uskutočniteľné. Merací prístroj bol prvým …

ZELENÝ LET OKOLO SVETA (WORLD GREEN FLIGHT) Read More »

Iniciatívy hnutia Transition

Hnutie Transition rastie od roku 2005. Zameriava sa na to, aby sa komunity pri riešení veľkých výziev, ktorým čelia, spájali a začínali na miestnej úrovni. Vďaka tomu, že sa spoja, dokážu spoločnými silami prichádzať na riešenia. Hnutie sa snaží pestovať kultúru starostlivosti zameranú na vzájomnú podporu, či už v skupinách alebo širších komunitách. V praxi …

Iniciatívy hnutia Transition Read More »

Sieť 16 vzdelávacích stredísk pre ochranu klímy (16 Bildungszentren Klimaschutz Netzwerk)

Klimatická zmena je jedným z hlavných globálnych problémov našej doby, ktorý je možné vyriešiť iba spoločnými silami. V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu mimoškolská klimatická výchova. Pod heslom „Učte sa od seba navzájom“ vytvorilo 16 nemeckých mimoškolských vzdelávacích inštitúcií pre túto tému spoločnú agendu. Spoločne tvoria celonárodnú sieť, ktorá odráža rozmanitosť aktivít v oblasti klimatickej …

Sieť 16 vzdelávacích stredísk pre ochranu klímy (16 Bildungszentren Klimaschutz Netzwerk) Read More »