cielova_skupina: Poradcovia pre mládež

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)

Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania …

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN) Read More »

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe)

Nemecké mesto Karlsruhe spustilo klimatickú kampaň pre svojich obyvateľov. Kampaň sa zameriava na to, ako môžu občania chrániť klímu vo svojom každodennom živote a dosiahnuť zmenu pomocou malého úsilia. Cieľom „Karlsruhe macht Klima“ je preto pravidelne zvyšovať povedomie verejnosti o ochrane klímy v Karlsruhe. Kampaň slúži ako komunikačná platforma pre množstvo aktivít a ponúk v …

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe) Read More »

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie spojila 37 popredných svetových vedcov z celého sveta, aby odpovedali na túto otázku: Je nasýtenie populácie budúcnosti s 10 miliardami ľudí zdravou stravou v možnostiach našej planéty? Odpoveď je áno, ale nebude to možné bez transformácie stravovacích návykov, zlepšenia procesu výroby potravín a obmedzenia potravinového odpadu. EAT je …

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie Read More »

VZDELÁVANIE PRE JEDEN SVET (ONE WORLD LEARNING)

V rámci projektu bol vypracovaný program environmentálneho vzdelávania s názvom One World Learning (OWL), ktorý propaguje rozmanitosť, občianstvo, štúdium jazykov, integrovanú vedu, tímovú prácu a kritické myslenie v ekologickom kontexte pre deti, mládež a dospelých. Celkovým cieľom bolo vyvolať zmeny v správaní, ktoré povedú k zvedavým, silnejším, sociálne inkluzívnym a environmentálne zodpovedným jednotlivcom a komunitám. …

VZDELÁVANIE PRE JEDEN SVET (ONE WORLD LEARNING) Read More »

Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life)

Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Prostredníctvom tohto programu dostávajú praktické odporúčania na zníženie svojej spotreby. Rodiny poskytujú organizátorom programu napríklad svoje účty za elektrinu a vodu, čo umožňuje organizátorom vyčísliť úspory. Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad …

Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life) Read More »

ZELENÁ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE (GREEN IN EVERYDAY LIFE – GIEL)

The Green in Everyday Life (GIEL) je projekt založený na španielskom národnom programe s názvom Green Homes (GH), ktorý je vzdelávacím programom pre rodiny, ktoré sa zamýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Projekt GIEL je prvou medzinárodnou skúsenosťou programu GH. Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami z rôznych krajín Európy, Stredného …

ZELENÁ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE (GREEN IN EVERYDAY LIFE – GIEL) Read More »

Iniciatíva Slow Food

Slow Food je globálne hnutie, ktoré sa usiluje o udržateľný potravinový systém. Pre spoločnosť Slow Food je ochrana vidieckeho poľnohospodárstva, tradičných potravinárskych remesiel a regionálna biodiverzita rovnako dôležitá ako spravodlivé odmeňovanie udržateľných výrobcov, ocenenie a potešenie z jedla. Iniciatíva podporuje zodpovedné poľnohospodárstvo a rybolov, dobré životné podmienky a chov hospodárskych zvierat, tradičné potravinárske remeslá a …

Iniciatíva Slow Food Read More »

Nemecké spolkové centrum pre výživu

Spolkové centrum pre výživu je kompetenčné a komunikačné centrum pre otázky výživy v Nemecku. Toto kontaktné miesto pre otázky výživy založilo spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo. Jeho cieľom je sprístupniť verejnosti zistenia z projektov celonárodných sieťových centier pre školské stravovanie alebo z kampane proti plytvaniu potravinami s názvom “Too good for the bin!” („Príliš …

Nemecké spolkové centrum pre výživu Read More »

Rozšírená realita a nové médiá proti online propagácií nezdravých potravín (Augmented reality and New Media against onLine prOmotion of unhealthy foods – ANEMELO)

Deti dnes trpia nadváhou a smerujú k skorej cukrovke a zvýšenému riziku srdcových chorôb. Prevažná väčšina detí má nadváhu jednoducho preto, že jedia príliš veľa sladkých a tučných jedál. Vlády investovali do dobre mienených projektov, ktorých cieľom bolo zmeniť stravovacie návyky detí alebo ich povzbudiť k častejšiemu cvičeniu a na reklamy pre potraviny a nealkoholické …

Rozšírená realita a nové médiá proti online propagácií nezdravých potravín (Augmented reality and New Media against onLine prOmotion of unhealthy foods – ANEMELO) Read More »