Rezultati

Found 67 Results
Page 1 of 1

Aquapath


Povzetek:Projekt je razvit kot kampanja ozaveščanja z moduli usposabljanja o oskrbi z vodo, vodni trajnost, proizvodnim   modelom ,trajnostnim načinom življenja, potrošnji v gospodinjstvu, vodi v javnem sektorju in koncept individualnega vodnega odtisa. Opis:Projekt je razvil kampanjo za ozaveščanje, katere namen je začeti ukrep za krepitev zmogljivosti, da bi državljani bili odgovorni potrošniki, saj lahko vplivajo …

Aquapath Read More »

June 10, 2021


Čas je za pomoč


Povzetek: Cilj projekta je olajšati medsebojno povezovanje ekološkega formalnega in neformalnega učenja ter vključiti odlične in aktivne učence skupaj z učenci, ki se soočajo z izobraževalnimi težavami, kulturnimi ali gospodarskimi in socialnimi ovirami. Opis:Med organizacijo projekta šola gostiteljica organizira srečanje, kjer mladi sodelujejo,  obiskujejo delavnice, primerjajo pripravljene analize, predlagajo rešitve za eko probleme partnerskih šol, …

Čas je za pomoč Read More »


CASYS – Kulinarično umetniško izobraževanje v podporo zaposlovanju mladih in socialni vključenosti


Povzetek: Projekt se osredotoča na: mlade, zlasti tiste, ki so brezposelni, izobraževanju ali usposabljanju (NEETS) razvoj višjih kompetenc v kulinarični umetnosti, s posebno pozornostjo na razvoju inovacij in nastajajočim poslovnim trendom družbeno odgovornega vedenja. Opis: Cilji projekta so: izboljšati kakovost in pomen ponudbe za učenje odraslih v kulinarični umetnosti, z razvojem novih in inovativnih pristopov …

CASYS – Kulinarično umetniško izobraževanje v podporo zaposlovanju mladih in socialni vključenosti Read More »


ČEBELE V MESTU


Povzetek: “Za vsak tretji ugriz hrane se zahvaljujemo za to. Dajte jim prostor, da bo mesto cvetelo.” Projekt Mestne čebele ponuja tri izobraževalne in informativne programe in gradiva. Program deluje s pomočjo Izobraževalnega centra v Zaježová. Opis:Prvi podprogram TOWN BEES je izobraževalni program “PRIDI Z NAMI V PANJ”. Program podpira in deluje čebelarji, ki po …

ČEBELE V MESTU Read More »


DESET ODTENKOV ZELENE


Povzetek: Z izvajanjem projekta želi projektna ekipa spodbuditi vsakega udeleženca projekta, da se zaveda lastne moči in okoljske odgovornosti, da s tem vpliva na pozitivne spremembe v svojem okolju. Tako bi posamezniki razmišljali, odločali in ukrepali o prihodnosti, sprejeli zdrav način življenja, ki bi prispeval k razvoju okoljske ozaveščenosti in povezovanju invalidov ter organizacij v …

DESET ODTENKOV ZELENE Read More »


DOTIK SRC ZA OKOLJSKO MEDNARODNO OZAVEŠČANJE


Povzetek: »THEIA Touching Hearts for Environmental International Awareness«  je okoljski projekt s primarnim ciljem krepiti in vzdrževati ekološko ozaveščenost učencev in učiteljev v šolah. Opis: Z okoljskimi dejavnostmi, kot so ločevanje odpadkov, zbiranje steklenic, štetje kilometrov hrane, zbiranje analize deževnice, tal in vode, biorazgradljive analize odpadkov, eko delavnice, izgradnjo kompostne naprave in bio-rastlinjak z rastlinami, …

DOTIK SRC ZA OKOLJSKO MEDNARODNO OZAVEŠČANJE Read More »


E-PPR – moduli za e-učenje


Povzetek:Projekt je razvil štiri e-učne module: enega za osnovnošolce, enega za srednješolce, enega za odrasle in enega za poklicne odzivnike na nesreče. Vsak modul e-učenja  je prilagojen posebnim potrebam svoje ciljne skupine in zajema preprečevanje, pripravljenost in odziv na štiri vrste naravnih nesreč: poplave, nevihte, vročinski valovi in požari. Moduli e-učenja so na voljo v …

E-PPR – moduli za e-učenje Read More »


ENVET – Okolje v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja


Povzetek: Projekt EN-VET je izhajal iz opažanja, da je okoljska trajnost, čeprav predstavlja eno od petih ključnih vprašanj strategije Evropa 2020, cilj preoblikovanja evropskega gospodarstva v trajnostnem okolju do leta 2050″, pogosto obravnavana v izobraževanju poklicnega in poklicnega izobraževanja na poenostavljen način. Projekt ponuja ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja znanje, inovativna orodja in metode najboljše …

ENVET – Okolje v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja Read More »


EWOBOX / Okoljsko izobraževanje v škatli


Povzetek: Poslanstvo EWOBOX-a je zbiranje in izmenjava informacij na področju okoljskega izobraževanja in ozaveščanja prek internetnega portala. Ta prostor je odprt za vse, ki ustvarjajo, izvajajo, potrebujejo ali preprosto živijo z okoljsko vzgojo. Opis:Ta portal je namenjen študentom, učiteljem, koordinatorjem, strokovnim in javnim sektorjem po oddelkih in organizacijah – za ljudi. Namenjen je okoljski vzgoji …

EWOBOX / Okoljsko izobraževanje v škatli Read More »


FIT 4 FOOD 2030 – Mreža trajnostnih prehranskih sistemov (SFSN)


Povzetek: Mreža trajnostnih prehranskih sistemov (SFSN) je virtualna skupnost, odprta za vsakogar, ki želi biti posodobljen z dejavnostmi, namenjenimi ustvarjanju odpornih in trajnostnih prehranskih sistemov z dobro integriranimi odgovornimi, raziskovalnimi in inovacijskih praksami. To je kraj, ki povezuje oblikovalce politik, poslovne strokovnjake, organizacije civilne družbe, raziskovalce, študente, nevladne organizacije/neprofitne organizacije in organe financiranja po vsem …

FIT 4 FOOD 2030 – Mreža trajnostnih prehranskih sistemov (SFSN) Read More »


FOSC


Povzetek:FOSC, mreža ERA-Net za prehranske sisteme in podnebje, temelji na izkušnjah iz pobude za skupno programiranje za kmetijstvo, prehransko varnost in podnebne spremembe (FACCE-JPI) inERA-Net Cofund  LEAP-Agri. Konzorcij FOSC sestavlja 28 partnerjev iz Evrope, Afrike in Latinske Amerike. FOSC zbere sredstva za skupni raziskovalni program in evropska komisija pa ga podpre z nepovratnimi sredstvi ERA-Net …

FOSC Read More »


Glamur – Globalna in lokalna ocena prehranske verige: pristop, ki temelji na pristopu Multidimensionalne predstavitve


Povzetek: Ko potrošniki kupujejo hrano njihove odločitve vplivajo na gospodarstva, okolje in dobro počutje ljudi in živali. Projekt GLAMUR, ki ga financira EU, je razvil prožno metodo za oceno teh vplivov, z namenom, da bi oblikovalci politik dosegli bolj trajnostno preskrbo s hrano. Opis: Naš dostop do hrane vključuje mreže podjetij – včasih iz našega ožjega …

Glamur – Globalna in lokalna ocena prehranske verige: pristop, ki temelji na pristopu Multidimensionalne predstavitve Read More »


Gozdni klub Tramtária


Povzetek: Tramtária je edinstven gozdni klub, ki nadomešča vrtec, kjer se otroci  izučijo v gozdnem okolju in s poudarkom na trajnosti in se seveda spoznavanju  zaščite našega planeta. To počnejo zato, ker menijo, da je narava najbolj zanimiv, najbolj poučen in najbolj zdrav prostor za otroke. Opis:Namen programa Tramtária je poučevati predšolske otroke v naravnem …

Gozdni klub Tramtária Read More »


Gozdni vrtec, gozdna šola


Povzetek: Od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki v svoj program vključujejo gozdno pedagogiko in se povezujejo v mreži gozdnih vrtca in šol Slovenije. Šole in vrtci, ki redno izvajajo vzgojno-izobraževalni proces v gozdu, so na posameznih področjih razvoja otrok opazili velik napredek. Opis: V gozdni šoli ali vrtcu otroci skupaj z učitelji …

Gozdni vrtec, gozdna šola Read More »


GREEN GUEST – GOSTOLJUBJE GRE V ZELENO!


Povzetek: Green Guest je projekt gostinske industrije, ki je v celovitem pristopu povezoval tako okolje kot zaposlovanje – vprašanje usposabljanja, vključno z učenjem na delovnem mestu. Opis: V vseh državah so potrošniki gonilna sila trenda podjetij za razvoj okoljskih ukrepov. Učinek “zelenega razmišljanja” je močna spodbuda za strokovnjake gostinskega in turističnega sektorja, da se odzovejo …

GREEN GUEST – GOSTOLJUBJE GRE V ZELENO! Read More »


Hrana naj ne bo odpadek (Hrana ni za tjavendan)


Povzetek: Zanimiv eko-šolski projekt, ki se že nekaj let dogaja v osnovnih in srednjih šolah in na ta način ozavešča in razvija odnos do hrane skozi celotno prehransko verigo. Opis: Letno tekmovanje v projektu spodbuja otroke, učence, dijake, zaposlene in starše, da razmišljajo o socialnih, okoljskih in gospodarskih težavah, povezanih z odpadki hrane. Z izvajanjem …

Hrana naj ne bo odpadek (Hrana ni za tjavendan) Read More »


HURRAY OUT


Povzetek: Center za okolje in etično izobraževanje ŽIVICA državljanska organizacija, v svojih izobraževalnih projektih SADJE, ZELENJAVA, ŠOLA, MESTNE ČEBELE, VRT, POUČEVANJE IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER ZAJEŽOVÁ, navdihuje učitelje in starše o tem, kako se pomenljivo učiti na prostem. Opis: Cilji so: Užitek – otroci se radi učijo zunaj, ker so naravno radovedni, zunanjost pa ponuja priložnost, …

HURRAY OUT Read More »


Izobraževalna mreža za ekologijo in upravljanje tal in rastlin – EduSaPMa


Povzetek: Tla so osnova za rastlinsko pridelavo in zagotavljajo številne ekosistemske naloge. Številne človekove dejavnosti vplivajo na razmere v tleh na več načinov. Učinki, kot so zmnoževanje tal, razgradnja, kislost in kopičenje soli, obdržijo osnovne podlage za rastlinsko proizvodnjo in s tem preskrbo ljudi s hrano. Cilj projekta je zagotoviti učni standard za široko evropsko …

Izobraževalna mreža za ekologijo in upravljanje tal in rastlin – EduSaPMa Read More »


Kaj le kot ekološko? Trajnostne šole na hitrem pasu v Evropi!


Povzetek: To šolsko partnerstvo je izvajalo nove oblike in metode poučevanja, da bi se lahko ukvarjali z ambicioznimi temami, kot sta ekologija in trajnost. Delavnice in projektni dnevi so temeljili na medsebojnih načelih, torej so učence učili učenci z učitelji iz 6 evropskih držav, ki so pripravljali učence za to nalogo in jih podpirali pri …

Kaj le kot ekološko? Trajnostne šole na hitrem pasu v Evropi! Read More »


Kampanja za varstvo podnebja mesta Karlsruhe


Povzetek: Nemško mesto Karlsruhe je sprožilo podnebno kampanjo svojega mesta. Kampanja se osredotoča na to, kako lahko državljani zaščitijo podnebje v vsakdanjem življenju in z malo truda naredijo veliko razliko. Cilj “Karlsruhe macht Klima” je torej redno ozaveščanje javnosti o varstvu podnebja v mestu. Opis: Kampanja je namenjena kot komunikacijska platforma za številne dejavnosti varstva podnebja …

Kampanja za varstvo podnebja mesta Karlsruhe Read More »


Kmetija-Hrana-Podnebje-Izziv


Povzetek: Projekt »Farm-Food-Climate Challenge« – Kmetija-Hrana-Podnebje-Izziv je združil in spodbuja pobudnike, ki razvijajo inovativne rešitve za podnebno prijazen prehranski sektor – z osredotočenostjo na celotno vrednostno verigo. Oopis: Nekatera od največjih področij delovanja za prihodnost, ki je odporna na podnebje, ležijo med njivo in krožnikom. . Socialne izzive je mogoče rešiti le, če vsi ustrezni …

Kmetija-Hrana-Podnebje-Izziv Read More »


Komisija EAT-Lancet za prehrano, planet, zdravje


Povzetek: Komisija EAT-Lancet za prehrano, planet, zdravje je zbrala 37 vodilnih svetovnih znanstvenikov iz celega sveta, da bi odgovorili na vprašanje: «Ali lahko nahranimo prihodnjo populacijo 10-ih milijard ljudi z zdravo prehrano in znotraj planetarnih meja? Odgovor je da, vendar bo nemogoče, ne da bi preoblikovali prehranjevalne navade, izboljšali proizvodnjo hrane in zmanjšali živilske odpadke. …

Komisija EAT-Lancet za prehrano, planet, zdravje Read More »


Korektivno mednarodno usposabljanja za preprečevanje debelosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga


Povzetek: V skladu z akcijskim načrtom EU o debelosti pri otrocih 2014–2020, ostaja delež prebivalstva v državah EU, ki imajo prekomerno telesno težo ali debelost zaskrbljujoče visok tako pri odraslih kot pri otrocih in mladostnikih. Razširjenost pojava debelosti se je od 80. let v mnogih evropskih državah več kot potrojila, s tem pa se je …

Korektivno mednarodno usposabljanja za preprečevanje debelosti in spodbujanje zdravega življenjskega sloga Read More »


KREPITEV UČITELJEV IN UČENCEV ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE SKOZI NARAVO


Povzetek: Glavni cilj projekta je bil izboljšati kakovost zgodnjega letnega okoljskega izobraževanja, razviti interes otrok v povezavi z naravo in doseči kakovostne učne rezultate, ki podpirajo primarni osnovni kurikulturni načrt in znanja vseživljenjskega učenja. Opis:Poučevanje v naravi je odlična priložnost za razvoj sklopa otroških spretnosti in kompetenc, potrebnih za doseganje boljših učnih kompetenc in nato …

KREPITEV UČITELJEV IN UČENCEV ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE SKOZI NARAVO Read More »


Kuharska knjiga za študente z motnjo v duševnem razvoju


Povzetek: Osnovna zamisel temelji na dejstvu, da študentje z motnjo v duševnem in intelektualnem razvoju  (SwMID) kažejo veliko zanimanje za kuhanje. V tem projektu so mladi z duševnimi motnjami skupaj s svojimi trenerji razvili nove kuharske sposobnosti z namenom, da bi tako povečali njihovo zaposljivost. Aktivnosti niso izboljšale le splošnega zaupanja ljudi z duševnimi motnjami, …

Kuharska knjiga za študente z motnjo v duševnem razvoju Read More »


LEPA NASELJA


Povzetek: Lepa naselja so edinstven projekt načrtovanja. Projekt se je začel leta 2015, njegova lokacija pa je v bližini mesta Poprad s pogledom na Visoke Tatre. Del projekta je vzpostavitev gozdnega vrtca. Opis:Projekt je s svojo filozofijo in področjem uporabe eden izmed svojstvenih na Slovaškem in v okolici. Filozofija projekta je združiti tri vidike – …

LEPA NASELJA Read More »


Močni igralec


Povzetek:Močni igralec (PowerPlayer)  je vir, ki je sestavljen iz strateške igre v učilnici, spletnega spremljevalca in paketa za usposabljanje učiteljev. Igra je osredotočena na proizvajalce oblačil in ima za cilj uvedbo koncepta trajnostnega podjetništva na 12 -15 let. Materiali so na voljo v angleščini, nemščini, italijanščini, nizozemščini in poljščini. Opis:PowerPlayer je vir, ki je sestavljen …

Močni igralec Read More »


Mreža 16 izobraževalnih centrov za zaščito podnebja


Povzetek: Podnebne spremembe so eden od glavnih globalnih problemov našega časa, ki ga je mogoče rešiti le skupaj. V tem okviru igra pomembno vlogo nešolska podnebna vzgoja. Pod motom “Učenje drug od drugega skupaj” je 16 obšolskih nemških izobraževalnih ustanov določilo skupni dnevni red na to temo. Skupaj tvorijo mrežo po vsej državi, ki odraža …

Mreža 16 izobraževalnih centrov za zaščito podnebja Read More »


Mreža za prenos znanja za gojenje in uporabo graha in fižola na terenu v Nemčiji – DemoNetErBo


Povzetek: Vzpodbude imajo potencial: bodisi kot kmečka krma ali kot tržno sadje, grah in fižol so pomembni gradnik za trajnostno, beljakovinsko bogato in regionalno živinorejo.. Povpraševanje po beljakovinski krmi je v Nemčiji na primer bistveno večje od ponudbe in je nadomeščeno z uvozom iz tujine. Z modelom “Demonstration Network Grah/Bean”je treba gojenje in predelavo graha …

Mreža za prenos znanja za gojenje in uporabo graha in fižola na terenu v Nemčiji – DemoNetErBo Read More »


Nemški zvezni center za prehrano


Povzetek: Zvezni center za prehrano je pristojni in komunikacijski center za vprašanja prehrane v Nemčiji. To kontaktno točko za prehranska vprašanja je ustanovilo zvezno ministrstvo za prehrano in kmetijstvo. Cilj je, da bi bili izsledki iz projektov nacionalnih omrežnih centrov za šolske gostinske obrate ali kampanje, temelječe proti odpadkom hrane “Predobro za v koš za …

Nemški zvezni center za prehrano Read More »


Odprava Grenlandija – Učenje trajnosti od Vikingov


Povzetek:Učenje trajnosti od Vikingov? Projekt “Grenlandska odprava” učencem prikazuje vzporednice med današnjim okoljevarstvenim in življenjskim stanjem in položajem Vikingov. Projekt je ustvaril izobraževalno gradivo, ki omogoča privlačen dostop do tem trajnostnega razvoja in omogoča interdisciplinarno poučevanje. Gradivo obravnava učence med 12. in 15. letom in je na voljo v angleščini, nemščini   in danščini. Opis:Učenje trajnosti …

Odprava Grenlandija – Učenje trajnosti od Vikingov Read More »


Okoljevarstveni izobraževalni center Dropie


Povzetek: Center za okoljsko izobraževanje Dropie je ustanovila  Slovaška    agencija za okolje in je edini stanovanjski center na Slovaškem. Nahaja se na  otoku  Rye. Center  Dropie zagotavlja neformalno izobraževanje v obliki praktičnega okoljskega izobraževanja za široko ciljno skupino (učitelji, otroci, mladostniki, družine). Programi so osredotočeni na spoznavanje naravnih in kulturnih vrednot regije ter ozaveščanje na …

Okoljevarstveni izobraževalni center Dropie Read More »


Pametni bolniki (Celovito opolnomočenje državljanov, da postanejo strokovnjaki za lastno zdravje)


Povzetek: Čeprav danes lahko najdemo številne informacije o zdravstvenih temah, ti podatki pogosto niso prijazni do uporabnikov. Predvsem gre za pomanjkanje literature, še posebej za odrasle z nizko stopnjo izobrazbe. Poleg tega ne obstajajo ustrezne zdravstvene informacije za potrebe beguncev, prosilcev za azil in migrantov. Opis: Eden od glavnih ciljev strategije EU za zdravje je …

Pametni bolniki (Celovito opolnomočenje državljanov, da postanejo strokovnjaki za lastno zdravje) Read More »


PhenoloGIT – posebna analiza podatkov in učenje mobilnosti za šole


Povzetek: PhenoloGIT je izobraževalna okoljska informacijska platforma za učitelje in dijake v osnovnih in srednješolskih šolah. Platforma jim ne omogoča le znanstvenih opazovanj v svojem lokalnem okolju in zbiranje novih podatkov na intuitiven in zanimiv način, temveč tudi za pridobitev zapletenega znanja s sodelovanjem ustvarjanja in izmenjave novih informacij. Oopis:PhenoloGIT je izobraževalna okoljska informacijska platforma, …

PhenoloGIT – posebna analiza podatkov in učenje mobilnosti za šole Read More »


Pobude za prehod


Povzetek:Tranzicija je gibanje, ki raste od leta 2005. Gre za to, da se skupnosti okrepijo pri reševanju velikih izzivov, s katerimi se soočajo, tako da začnejo lokalno.S sodelovanjem so sposobni rešitve z množičnim virom.Prizadevajo si negovati skrbno kulturo, ki se osredotoča na medsebojno podporo, tako kot skupine ali kot širše skupnosti. Opis: V praksi gre …

Pobude za prehod Read More »


Podnebna kuhinja


Povzetek: 400 nemških šolarjev je odkrilo povezanost prijaznega podnebja in ekološke hrane. Katera živila rastejo v katerih regijah in v katerih letnih časih? Kako poraba mesa vpliva na podnebje? In kako lahko omejimo odpadke hrane? V projektu Podnebna kuhinja so učenci, stari od deset do šestnajst let, obravnavali ta vprašanja in preučili povezave med prehrano …

Podnebna kuhinja Read More »


PODNEBNO ZAVEZNIŠTVO


Povzetek: Podnebna zaveza v 20-ih evropskih državah združuje občine, regije, pokrajine, nevladne organizacije in šole. Članice Slovaške podnebne zveze so štiri občine in 74 šol iz Slovaške. Njihov interes jih združuje pri stabilizaciji globalnega podnebja. Opis:Šole v Podnebnem zavezništvu so tesno povezane z izmenjavo informacij, izkušenj in znanja na različnih področjih, povezanih z varstvom podnebja. …

PODNEBNO ZAVEZNIŠTVO Read More »


PONOVNI STIK S HRANO – SPODBUDITI EVROPEJCE ZA ODGOVORNE POTROŠNIKE


Povzetek: Projekt je usmerjen v celoten vtis, da se je v preteklih desetletjih svetovni trg s hrano v številnih pogledih tako zapletel, da potrošniki pri nakupu vedno težje izbirajo svojo dnevno hrano. Opis:Namen projekta je podpreti potrošnike, da ponovno pridejo v stik s hrano, ki jo jedo, v prvi vrsti  pa nagovorja učence med 14. …

PONOVNI STIK S HRANO – SPODBUDITI EVROPEJCE ZA ODGOVORNE POTROŠNIKE Read More »


Poučevanje ekologije prek aplikacij


Povzetek:V projektu je bilo analiziranih več  kot 80 obstoječih resnih iger o biologiji, varstvu okolja, podnebnih spremembah itd. Spletno mesto vsebuje seznam z informacijami o teh igrah, kot so vsebine z navodili, strojne opreme, žanr igre, predvideni rezultati učenja, jezik in starost ciljne skupine Igre so na voljo v angleščini, francoščini, slovenščini, češčini in španščini. …

Poučevanje ekologije prek aplikacij Read More »


Prehrana za mladostnike – zakaj ne?


Povzetek: Objavljena publikacija je namenjena mladim,  jih poučuje o pomenu prehrane, saj se vse bolj soočamo z zdravstvenimi težavami mladih. Opis: Publikacija na priljubljen način pojasnjuje pomen hrane kot gradnika telesa in uma. Poglavja  si sledijo v logičnem zaporedju z vprašanji: Zakaj jemo? Kakšno hrano naše telo potrebuje za zadovoljevanje potreb po »gradbenih« materialih in …

Prehrana za mladostnike – zakaj ne? Read More »


PREHRANA »ZA« ZEMLJO


Povzetek: Projekt, ki navdušuje in podpira posameznike in gastronome pri razvoju trajnostnega prehranjevanja, ker to, kar imamo danes na našem krožniku, določa kaj od tega bo tudi »jutri ostalo tukaj«. Ime projekta odraža poslanstvo trajnostne in obzirne porabe na našem planetu. Opis:Z rastlinsko prehrano bomo planetu pomagali pri soočanju z okoljskimi zamaški, s katerimi se …

PREHRANA »ZA« ZEMLJO Read More »


Program Ekošola (eko vrtec)


Povzetek: Program Eko šola je mednarodno priznan program celostnega okoljskega izobraževanja, namenjen spodbujanju in povečanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju za otroke, učence in študente prek njihovega izobraževalnega programa ter z aktivnim sodelovanjem v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto so najuspešnejše šole nagrajene z mednarodnimi nagradami – zelene zastave. To je tudi edino javno in …

Program Ekošola (eko vrtec) Read More »


Projekt ProfESus – odkrivanje trajnostne miselnosti


Povzetek: Poklicni izobraževalci in trenerji niso dovolj usposobljeni za uspešno izobraževanje o trajnosti in njenih ukrepih. Projekt ProfESus je razvil gradivo za usposabljanje za uporabo virov trajnostnega in digitalnega učnega orodja za zagotavljanje uspešnega in trajnostnega poučevanja. Ciljne skupine: podjetja, usmerjena v gospodinjstva in v goste usmerjeno poslovanje. Opis: Naraščajoče emisije toplogrednih plinov, raziskana uporaba fosilnih …

Projekt ProfESus – odkrivanje trajnostne miselnosti Read More »


PROTEINI ZA HRANO


Povzetek: Ta projekt, ki ga financira EU, je v Evropi preiskal pridelke, bogate z beljakovinami, kot privlačne alternative mesu – sredstvo za zmanjšanje okoljskega vpliva živine na planet in kmetom zagotoviti nov vir dohodka. Opis: Proizvodnja mesa porabi ogromno energije in predstavlja skoraj 15 % vseh izpustov toplogrednih plinov, ki jih je ustvaril človek. Poleg …

PROTEINI ZA HRANO Read More »


RAZMIŠLJAJ, UKREPAJ, DELAJ TRAJNOSTNO


Povzetek: Projekt želi razviti nov pristop k trajnostnim primerom. Cilj je izboljšati trajnostna ravnanja v družbenem življenju (deloma so jih učenci že sprejeli v prejšnjih šolskih projektih), hkrati pa učencem pokazati, kako je mogoče z izkoriščanjem najnovejših tehnologij postati trajnostni podjetnik. Opis:Študenti med projektom spoznajo neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialne in okoljske trajnosti. …

RAZMIŠLJAJ, UKREPAJ, DELAJ TRAJNOSTNO Read More »


Razširjena realnost – mediji proti spletnemu oglaševanju nezdravih živil (ANEMELO)


Povzetek: Danes imajo otroci danes čezmerno telesno težo, zaradi česar  prihaja do zgodnje sladkorne bolezni in povečanega tveganja za srčna obolenja. Velika večina otrok je pretežka samo zato, ker jedo preveč sladkorja in maščob. Vlade so pristopile k oblikovanju projektov, katerih cilj je spremeniti prehranjevanje otrok in jih spodbuditi k večji fizični aktivnosti (gibanju), za …

Razširjena realnost – mediji proti spletnemu oglaševanju nezdravih živil (ANEMELO) Read More »


RES ZDRAVA ŠOLA


Povzetek: Res zdrava šola (Skutočne zdravá škola) je celovit program zdrave šolske prehranje. Šole poskušajo pripravljati hrano s pravo vrednostjo za otroke, tako da lahko v njej uživajo in se hkrati tudi  učijo od kod prihaja in kako se pripravlja. Program pomaga otrokom razviti veščine in navade, ki so potrebna za zdravo in uspešno življenje. …

RES ZDRAVA ŠOLA Read More »


Sadovnjak


Povzetek: Projekt SadOVO se osredotoča na stare in regionalne sorte jablan in hrušk. Cilj je v sodelovanju s strokovnjaki zasaditi visoke sadovnjake v prostorih osnovnih in srednješolskih šol. Učenci in učitelji se bodo tako učili pri reševanju redkih sort in lahko z zasajenimi drevesi poučujejo različne predmete, kar bo prineslo boljše poznavanje narave in njenih …

Sadovnjak Read More »


SLOVAŠKA PREHRANSKA REVOLUCIJA


Povzetek: PREHRANSKA REVOLUCIJA je svetovna kampanja ozaveščanja pod nadzorom Fundacije za prehrano Jamieja Oliverja, katere cilj je širjenje informacij o preprečevanju debelosti pri otrocih, s poudarkom na izobraževanju o prehrani. To je izziv za šole, vrtce, gostince, skupnosti, podjetja, restavracije, posameznike, skratka, za vsakogar. Opis:Z naslovom “Vsak otrok si zasluži zdrav obrok ” slovaška revolucija …

SLOVAŠKA PREHRANSKA REVOLUCIJA Read More »


Slow Food pobuda


Povzetek: Slow Food je globalno gibanje, ki si prizadeva za trajnostni prehranski sistem. Za počasno hranjenje (slow food) je ohranjanje podeželskega kmetijstva, tradicionalnih živilskih obrti in regionalne biotske raznovrstnosti enako pomembno kot pravično plačilo za trajnostne proizvajalce ter cenjenje in uživanje hrane. Pobuda spodbuja odgovorno kmetijstvo in ribolov, živinorejo, ki ustreza vrstam, tradicionalne živilske obrti …

Slow Food pobuda Read More »


SPIRALA


Povzetek: Spirala je slovaška nacionalna mreža organizacij, namenjenih okoljski vzgoji in usposabljanju. Je nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena kot interesno združenje pravnih oseb, ustanovljena junija 2001. Organizacija je članica Fundacije za okoljsko izobraževanje (FEE). Opis:Spirala pripravlja in izvaja projekte za podporo okoljskemu izobraževanju, usposabljanju in ozaveščanju, prav tako aktivno sodeluje pri pripravi ustreznih zakonodajnih standardov, povezanih …

SPIRALA Read More »


SVETOVNI ZELENI POLET


Povzetek: Že leta 2012 sta MATEVŽ LENARČIČ in Aerosol v okviru projekta GreenLight – WorldFlight začela z merjenjem črnega ogljika v ozračju. Ponovno je prepotoval 91.000 km čez južno poloblo, preko  oceanov, vključno z Antarktiko in preko Mount Everešta, z uporabo ultralahkega letala. V tem času so se takšne meritve izkazale za izvedljive. Merilni instrument …

SVETOVNI ZELENI POLET Read More »


UČENJE ZA PLANET, EN SVET


Povzetek: Projekt je razvil program okoljskega izobraževanja z imenom One World Learning (OWL), v katerem spodbuja raznolikost, državljanstvo, učenje jezikov, integrirano znanost, timsko delo in kritično razmišljanje v ekološkem kontekstu za otroke, mladino in odrasle. Splošni cilj je bil sprožiti spremembe vedenja, ki bodo vodile k radovednim, opolnomočenim, družbeno vključujočim in okoljsko odgovornim posameznikom in …

UČENJE ZA PLANET, EN SVET Read More »


Učenje ZA zdravje


Povzetek: Potrebe, ki dajejo razloge za nastanek projekta, so  utemeljene v okviru sedanjih evropskih politik o zdravju, prehrani, preprečevanju debelosti in razvoju zmogljivosti za obravnavanje teh vprašanj na institucionalni in individualni ravni. Projekt Learn4Health (Ućenje ZA zdravje) je bil ustvarjen za razvoj spretnosti, metod, sodelovalnih pristopov in za povečanje prehranske pismenosti in soočanje z izzivi …

Učenje ZA zdravje Read More »


Ukrepanje v prehrani (FAct)


Povzetek: The FAct! projekt nudi podporo posameznikom in gospodinjstvom, ki jih zanima raziskovanje zdravstvenih in okoljskih vidikov njihovih prehranjevalnih navad. Samoizobraževalni delovni zvezek vsebuje akcijske recepte, živilske recepte in podporno gradivo za tri teme: Hrana & odpadki,  Podnebje & okolje in Hrana & zdravje. Priročnik za trenerje nudi podporo ljudem, ki so pripravljene organizirati študijski …

Ukrepanje v prehrani (FAct) Read More »


V pravljičnem gozdu


Povzetek:Okolje in njegovo trenutno stanje sta v interesu mnogih ljudi, ki se bojijo videti prihodnost. Učenje otrok o tem v šolah je osnova upravljanja usode planeta. Opis:Projekt o okolju se poučuje skozi predmete kot so glasba, usposabljanje ali pismenost. Projekt izpolnjuje tudi družbeno vlogo. Vse šole, vključene v projekt, sodelujejo s svojimi občinami ali mestnimi …

V pravljičnem gozdu Read More »


VEG-I-TRADE


Povzetek: Svetovna dobavna veriga svežih proizvodov mora upoštevati podnebne spremembe, da se zagotovi varnost hrane, opozarjajo raziskovalci, ki jih financira EU. To je bilo ključno priporočilo projekta VEG-I-TRADE, financirane s strani EU, ki je ocenil varnost svežih proizvodov v hitro razvijajočem se kontekstu podnebnih sprememb in širitvi mednarodne trgovine. Opis:Študije VEG-I-TRADE so pokazale, da na …

VEG-I-TRADE Read More »


Voda kot pojav v življenju človeštva


Povzetek: Projekt je razvil  tri glavne produkte – otroško knjigo s slikami in pesmicami, sklop metodoloških delovnih listov in barvnih delovnih listov povezanih z vodo, ter učno pot po lokalnih vodnih območjih. Opis:Projekt je razvil  tri glavne produkte – otroško knjigo s slikami in pesmicami, sklop metodoloških delovnih listov in barvnih delovnih listov povezanih z …

Voda kot pojav v življenju človeštva Read More »


Vrt, ki poučuje


Povzetek:Vrt, ki poučuje, je naravni šolski vrt, ki se uporablja za poučevanje, razvijanje interdisciplinarnih odnosov in izboljšanje in kultiviranja veščin. Njegova zasnova, velikost in možnosti poučevanja so odvisni od pogojev in potreb vsake šole. Zato je vsak vrt, ki uči, nekoliko drugačen. Projekt je ena od te vrste in v okviru tega projekta izvaja več …

Vrt, ki poučuje Read More »


ZAVESTNO


Povzetek:Ustanovitelje je navdihnil film INCEPTION  (ZAČETEK), v katerem je vrteči stroj določal ali je oseba budna ali sanja.   Če se »spin« ni nehal vrteti, je to pomenilo, da je ta  oseba sanjala, če pa se je s časom ta vrteča gmota nagnila na stran in/ali padla, je to pomenilo, da je bila ta oseba v …

ZAVESTNO Read More »


Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah


Povzetek: Strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in sodelavci na področju krepitve zdravja – spodbujajo šole in druge šole razviti model Zdrav življenjski slog že od leta 2008 naprej. Skupaj so razvili več kot 60 modularnih učnih ur in primere dobrih praks s področja prehrane, telesne dejavnosti, duševnega zdravja in odvisnosti ter jih preizkusili …

Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah Read More »


Zdrava prihodnost


Povzetek: Projekt izboljšuje ozaveščenost o zdravih prehranjevalnih navadah skupaj z zdravo hrano in podnebno usmerjenimi izbirami. E-knjiga prikazuje potrošnikom podnebju prijazne možnosti obroka, in zagotavlja informacije o podnebju prijazni porabi hrane. Vodnik za socialno podjetništvo zajema vidike zelenega gostinstva. Spletna stran ponuja tudi povezave do različnih izračunov ogljičnega odtisa. Opis:Projekt izboljšuje ozaveščenost o zdravih prehranjevalnih …

Zdrava prihodnost Read More »


Zelena Evropa podjetnikov


Povzetek: Projekt GEE (Zelena Evropa podjetnikov) je razvil učne pakete, ki učencem zagotavljajo vrsto pomenskih izkušenj v resničnem svetu, ki povezujejo učilnico s podjetjem in podjetništvom ter usposabljanjem učiteljev ter podporo, ki krepi sposobnost učiteljev za poučevanje podjetništva. Teme so odpadki in hrana, raznolikost, težave s plastiko ter trajnostna mesta in vasi. Opis:Projekt GEE je …

Zelena Evropa podjetnikov Read More »


Zelena šola


Povzetek: Zelena šola je izobraževalni program namenjen vrtcem, osnovnim, srednjim in drugim šolam, ki vsakodnevno ukrepajo, da bi zmanjšale ekološki odtis, naredile, kar poučujejo drugače in navdihuje starše in lokalne uprave. Cilj programa je podpreti šolske skupnosti, ki s sodelovanjem spremenjajo svoje okoljsko vedenje in tako prispevajo k ublažitvi vpliva šole na podnebne spremembe. Opis:Izvedba …

Zelena šola Read More »


ZELENO V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU


Povzetek: Green in Everyday Life (GIEL) je projekt, ki temelji na španskem nacionalnem programu z imenom Zeleni domovi (GH). Gre za izobraževalni program za družine, ki so zaskrbljene zaradi okoljskega in socialnega vpliva njihovih odločitev in vsakodnevnih navad. GIEL je prva mednarodna izkušnja GH, ki sodeluje z različnimi ciljnimi skupinami v različnih državah Evrope, na …

ZELENO V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU Read More »


Zeleno v vsakdanjem življenju


Povzetek: Zeleni domovi so izobraževalni program za družine, ki so zaskrbljene zaradi okoljskega in socialnega vpliva njihovih odločitev in vsakodnevnih navad. S tem programom družine prejmejo praktična priporočila za zmanjšanje porabe in organizatorjem programa na primer zagotovijo račune za elektriko in vodo, kar organizatorjem omogoča kvantifikacijo prihrankov. Opis:Zeleni domovi so izobraževalni program za družine, ki …

Zeleno v vsakdanjem življenju Read More »


ZMANJŠAJ, UPORABI, RECIKLIRAJ – Z VESELJEM DO UČENJA


Povzetek: Recikliranje je ena najpogostejših okoljsko koristnih dejavnosti. Šole imajo pomembno vlogo pri izobraževanju bodočih potrošnikov in njihovega odločanja. Projekt 3R poskuša učence, starše, osebje in lokalno družbo ter organe vključiti v aktivnosti zmanjšanja količine odpadkov, ki jih proizvaja naš dom, šola in mesto, da bi jim dal širšo perspektivo in začel razmišljati o svojih …

ZMANJŠAJ, UPORABI, RECIKLIRAJ – Z VESELJEM DO UČENJA Read More »


Page 1 of 1