Results

Found 67 Results
Page 1 of 1

Aquapath


V rámci projektu vznikla kampaň na zvyšovanie povedomia a školiace moduly týkajúce sa nedostatku vody, udržateľnosti vodných zdrojov, výrobných modeloch, udržateľnom životnom štýle, spotrebe domácností, vode vo verejnom sektore a koncepcii vodnej stopy jednotlivca (Water Footprint), herný modul pre deti, kvízy a materiály pre deti, kalkulačka vodnej stopy, ktorá umožňuje všetkým občanom vypočítať si vlastnú …

Aquapath Read More »

March 15, 2021


DESAŤ ODTIEŇOV ZELENEJ (TEN SHADES OF GREEN)


Realizáciou projektu sa projektový tím snaží každého účastníka projektu povzbudiť k tomu, aby si uvedomil svoju vlastnú silu a zodpovednosť za životné prostredie a uskutočňoval pozitívne zmeny vo svojom okolí. Jednotlivci by tak mali rozmýšľať, rozhodovať sa a konať s ohľadom na budúcnosť a mali by si osvojiť zdravý životný štýl, čo by prispelo k …

DESAŤ ODTIEŇOV ZELENEJ (TEN SHADES OF GREEN) Read More »


DOTYK SRDCA – ENVIRONMENTÁLNE MEDZINÁRODNÉ POVEDOMIE (TOUCHING HEARTS FOR ENVIRONMENTAL INTERNATIONAL AWARENESS)


THEIA Touching Hearts for Environmental International Awareness je environmentálny projekt s primárnym cieľom budovať, posilňovať a udržiavať ekologické povedomie študentov a učiteľov na školách. Prostredníctvom environmentálnych aktivít, ako je separácia odpadu, zber uzáverov fliaš, počítanie potravinových kilometrov, zhromažďovanie analýz dažďovej vody, pôdy a vody, analýza biologicky rozložiteľného odpadu, ekologické dielne, výstavba kompostárne a bioskleníku s …

DOTYK SRDCA – ENVIRONMENTÁLNE MEDZINÁRODNÉ POVEDOMIE (TOUCHING HEARTS FOR ENVIRONMENTAL INTERNATIONAL AWARENESS) Read More »


E-PPR – e-learningové moduly


V rámci projektu vznikli štyri moduly elektronického vzdelávania (e-learningu): jeden pre deti základných škôl, jeden pre študentov stredných škôl, jeden pre dospelých a jeden pre profesionálov zodpovedných za riešenie katastrof. Každý e-learningový modul je šitý na mieru konkrétnym potrebám jeho cieľovej skupiny a venuje sa prevencii, pripravenosti a boju so štyrmi typmi prírodných katastrof: povodne, …

E-PPR – e-learningové moduly Read More »


EcoSchool-Program (Eko vrtec)


Program EcoSchool je medzinárodne uznávaný program integrovanej environmentálnej výchovy, ktorého cieľom je propagovať a zvyšovať povedomie o udržateľnom rozvoji u detí, žiakov a študentov prostredníctvom ich vzdelávacieho programu a prostredníctvom aktívnej účasti v miestnej komunite i mimo nej. Najúspešnejšie školy každoročne oceňujeme medzinárodnými cenami – zelenými vlajkami. Toto je tiež jediné verejné a medzinárodné uznanie …

EcoSchool-Program (Eko vrtec) Read More »


Ekologické, čo ešte?
Udržateľné školy v Európe zaraďujú vyššiu rýchlosť!


Toto školské partnerstvo zaviedlo nové formy a metódy výučby, aby umožnilo prácu s ambicióznymi témami ako je ekológia a udržateľnosť. Workshopy a projektové dni boli založené na peer-to-peer princípoch, tj. žiakov vyučovali iní žiaci, ktorých na túto úlohu pripravovali a poskytovali im podporu pri implementácii učitelia zo 6 európskych krajín. Všetky témy boli pokryté žiackymi …

Ekologické, čo ešte?
Udržateľné školy v Európe zaraďujú vyššiu rýchlosť!
Read More »


ENVET – Životné prostredie v systéme OVP


Projekt EN-VET bol vytvorený na základe pozorovania, že environmentálnej udržateľnosti, hoci predstavuje jednu z piatich kľúčových otázok stratégie Európa 2020 a má do roku 2050 transformovať európsku ekonomiku na udržateľnú, sa v rámci odborného vzdelávania a prípravy (OVP) často venuje zjednodušujúcim spôsobom. Poskytovateľom OVP ponúka projekt vedomosti, inovačné nástroje a metódy overených postupov na podporu …

ENVET – Životné prostredie v systéme OVP Read More »


EWOBOX / The Environmental Education in Box


Poslaním EWOBOXU je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti Environmentálnej Výchovy, Vzdelávania a Osvety prostredníctvom internetového portálu – boxu. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú. EWOBOX je portál otvorený študentom, učiteľom, koordinátorom, odbornej a laickej verejnosti naprieč rezortmi a organizáciami. Na portály sa združujú ľudia …

EWOBOX / The Environmental Education in Box Read More »

March 14, 2021


Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov


Učiť sa udržateľnosti od Vikingov? Projekt „Grónska expedícia“ ukazuje žiakom paralely medzi dnešnou podobou životného prostredia a životných podmienok a situáciou Vikingov. V rámci projektu vznikol vzdelávací materiál, ktorý poskytuje atraktívny prístup k témam trvalo udržateľného rozvoja a napomáha interdisciplinárnemu vyučovaniu. Materiály sú určené pre žiakov vo veku od 12 do 15 rokov a sú …

Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov Read More »

March 15, 2021


FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)


Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania …

FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN) Read More »


Food Action


Program FAct! poskytuje podporu jednotlivcom a domácnostiam so záujmom o preskúmanie zdravotných a environmentálnych aspektov ich stravovacích návykov. Pracovný zošit na sebavzdelávanie obsahuje akčné recepty, bežné recepty a podporný materiál k trom témam: Potraviny a odpad, Potraviny, klíma a životné prostredie a Potraviny a zdravie. Príručka pre koučov FAct! (FAct! Manual for Coaches) poskytuje podporu …

Food Action Read More »


FOOD REVOLUTION SLOVAKIA


FOOD REVOLUTION je celosvetová osvetová kampaň pod záštitou Food Foundation Jamieho Olivera, ktorého cieľom je šíriť informácie o prevencii voči detskej obezite, ale aj poukazovať na potrebu vzdelávania v oblasti stravovania dospelých. Je to výzva pre školy, škôlky, zariadenia spoločného stravovania, komunity, firmy, reštaurácie, jednotlivcov – zapojiť sa môže naozaj každý. “Každé dieťa si zaslúži …

FOOD REVOLUTION SLOVAKIA Read More »

March 14, 2021


FOSC


Konzorcium FOSC, ERA-Net pre potravinové systémy a klímu, je založená a podporovaná skúsenosťami zo Spoločnej programovej iniciatívy pre poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a klimatickú zmenu (FACCE-JPI) a ERA-Net Cofund LEAP- Agri. FOSC pozostáva z 28 partnerov z Európy, Afriky a Latinskej Ameriky. Konzorcium združuje zdroje pre spoločný výskumný program a je podporované Európskou komisiou prostredníctvom grantu …

FOSC Read More »

March 15, 2021


Globálne a lokálne hodnotenie potravinového reťazca: Multidimenzionálny prístup založený na výsledkoch (Global and Local Food Chain Assessment: a MUltidimensional performance-based approach – Glamur)


Keď spotrebitelia kupujú potraviny, ich výber ovplyvňuje ekonomiku, životné prostredie a blaho ľudí i zvierat.  Európskou úniou financovaný projekt GLAMUR vyvinul flexibilnú metódu na hodnotenie týchto vplyvov, aby pomohol tvorcom politík zabezpečiť udržateľnejšie zásobovanie potravinami. Náš prístup k jedlu zahŕňa siete podnikov – niekedy z nášho bezprostredného okolia, niekedy z oveľa väčšej vzdialenosti. Každá sieť …

Globálne a lokálne hodnotenie potravinového reťazca: Multidimenzionálny prístup založený na výsledkoch (Global and Local Food Chain Assessment: a MUltidimensional performance-based approach – Glamur) Read More »


HURÁ VON / “HURRAY OUT”


Centrum pre environmentálne a etické vzdelávanie ŽIVICA vo svojich vzdelávacích programoch SadOVO, Zelená škola, Mestské včely, Záhrada, ktorá učí a Vzdelávacie centrum ZAJEŽOVÁ, inšpiruje učiteľov a rodičov k tomu ako učiť a čo robiť vonku zmysluplne. Portál huravon.sk združuje všetky projekty CEEV Živica. A prečo von? Pre: Radosť – deti sa vonku učia rady, pretože …

HURÁ VON / “HURRAY OUT” Read More »

March 14, 2021


Iniciatíva Slow Food


Slow Food je globálne hnutie, ktoré sa usiluje o udržateľný potravinový systém. Pre spoločnosť Slow Food je ochrana vidieckeho poľnohospodárstva, tradičných potravinárskych remesiel a regionálna biodiverzita rovnako dôležitá ako spravodlivé odmeňovanie udržateľných výrobcov, ocenenie a potešenie z jedla. Iniciatíva podporuje zodpovedné poľnohospodárstvo a rybolov, dobré životné podmienky a chov hospodárskych zvierat, tradičné potravinárske remeslá a …

Iniciatíva Slow Food Read More »

March 15, 2021


Iniciatívy hnutia Transition


Hnutie Transition rastie od roku 2005. Zameriava sa na to, aby sa komunity pri riešení veľkých výziev, ktorým čelia, spájali a začínali na miestnej úrovni. Vďaka tomu, že sa spoja, dokážu spoločnými silami prichádzať na riešenia. Hnutie sa snaží pestovať kultúru starostlivosti zameranú na vzájomnú podporu, či už v skupinách alebo širších komunitách. V praxi …

Iniciatívy hnutia Transition Read More »


Jedlo nie je na zahodenie (Hrana ni za tjavendan)


Zaujímavý projekt ekologickej školy, ktorý prebieha už niekoľko rokov na základných a stredných školách, zvyšuje povedomie a rozvíja vzťah k jedlu v celom jeho reťazci. Každoročná súťaž v rámci projektu povzbudzuje deti, žiakov, študentov, zamestnancov a rodičov, aby premýšľali o sociálnych, environmentálnych a ekonomických problémoch spojených s potravinovým odpadom. Spolu s rôznymi aktivitami na tému …

Jedlo nie je na zahodenie (Hrana ni za tjavendan) Read More »


JEM PRE ZEM / EAT FOR THE EARTH


Jem pre Zem je projekt, ktorý inšpiruje a podporuje jednotlivcov i gastronómov v rozvoji udržateľného stravovania, pretože to, čo máme na tanieri dnes, rozhoduje o tom, čo tu po nás zostane zajtra. Názov projektu Jem pre Zem odráža misiu udržateľného a ohľaduplného stravovania voči našej planéte. Rastlinným stravovaním pomôžeme planéte vysporiadať sa s environmentálnym preťažením, ktorému v …

JEM PRE ZEM / EAT FOR THE EARTH Read More »

March 14, 2021


Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe)


Nemecké mesto Karlsruhe spustilo klimatickú kampaň pre svojich obyvateľov. Kampaň sa zameriava na to, ako môžu občania chrániť klímu vo svojom každodennom živote a dosiahnuť zmenu pomocou malého úsilia. Cieľom „Karlsruhe macht Klima“ je preto pravidelne zvyšovať povedomie verejnosti o ochrane klímy v Karlsruhe. Kampaň slúži ako komunikačná platforma pre množstvo aktivít a ponúk v …

Kampaň na ochranu klímy v Karlsruhe (Klimaschutzkampagne der Stadt Karlsruhe) Read More »

March 15, 2021


Klimaküche – Klimatická kuchyňa


400 nemeckých školákov objavilo ekologické jedlo, ktoré je šetrné ku klíme: Ktoré potraviny rastú v ktorých regiónoch a v ktorých ročných obdobiach? Ako ovplyvňuje klímu konzumácia mäsa? A ako môžeme obmedziť plytvanie potravinami? V projekte Klimatická kuchyňa sa týmto otázkam venovali žiaci vo veku od desať do šestnásť rokov a skúmali súvislosti medzi výživou a …

Klimaküche – Klimatická kuchyňa Read More »


KLIMATICKÁ ALIANCIA / CLIMATE ALLIANCE


Klimatická Aliancia združuje samosprávy, regióny, provincie, mimovládne organizácie a školy v 20 európskych štátoch. Členmi Klimatickej aliancie sú aj 4 samosprávy a 74 škôl zo Slovenska. Aliancia im ponúka možnosť vytvárať projektové partnerstvá, výmenu skúseností a informácií a aj prestížnu značku, ktorú môžu využiť pri získavaní finančnej pomoci z rôznych fondov. Školy v Klimatickej aliancii sú navzájom úzko …

KLIMATICKÁ ALIANCIA / CLIMATE ALLIANCE Read More »

March 14, 2021


Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie


Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie spojila 37 popredných svetových vedcov z celého sveta, aby odpovedali na túto otázku: Je nasýtenie populácie budúcnosti s 10 miliardami ľudí zdravou stravou v možnostiach našej planéty? Odpoveď je áno, ale nebude to možné bez transformácie stravovacích návykov, zlepšenia procesu výroby potravín a obmedzenia potravinového odpadu. EAT je …

Komisia EAT-Lancet pre potraviny, planétu a zdravie Read More »

March 15, 2021


KRÁSNE SADY / BEAUTIFUL SETTLEMENTS


Krásne Sady je jedinečný stavebný projekt, ktorý sa začal realizovať v roku 2015 v tesnej blízkosti mesta Poprad s výhľadom. Projekt začal Beautiful Settlements is a unique planning project. The project started in 2015, and its location is near city Poprad with a view of the High Tatras. Part of the project is setting up …

KRÁSNE SADY / BEAUTIFUL SETTLEMENTS Read More »

March 14, 2021


Learn4Health


Potreby, vďaka ktorým má program Learn4Health svoje opodstatnenie, sú centrálne umiestnené v rámci súčasných európskych politík v oblasti zdravia, výživy, prevencie obezity a rozvoja kapacít na riešenie týchto problémov na inštitucionálnych a individuálnych úrovniach. Program Learn4Health bol vytvorený s cieľom rozvíjať zručnosti, metódy, kolaboratívne prístupy a zvyšovať potravinovú gramotnosť a čeliť výzvam v oblasti prevencie …

Learn4Health Read More »

March 15, 2021


Lesná škôlka, Lesná škola (Gozdni vrtec, gozdna šola)


Od roku 2012 sa slovinské materské a základné školy, ktoré do svojho programu zahŕňajú lesnú pedagogiku, prepájajú v Sieti slovinských lesných škôlok a škôl (Network of Forest Kindergartens and Schools of Slovenia). Školy a škôlky, ktoré vzdelávací proces pravidelne vykonávajú v lese, zaznamenávajú v jednotlivých oblastiach rozvoja detí veľký pokrok. V lesnej škole alebo škôlke …

Lesná škôlka, Lesná škola (Gozdni vrtec, gozdna šola) Read More »


Lesný klub Tramtária / The forest club Tramtária


Tramtária je unikátny lesný klub, ktorý napĺňa funkciu materskej školy, ale deti sa učia v bezprostrednom prepojení s lesom. Vzdelávajú sa v lese preto, lebo veria, že príroda je pre deti tým najzábavnejším, najpoučnejším a najzdravším miestom. Aby boli deti šťastné a aby si vedeli tento stav udržať. potrebujeme pre nich vytvorí bezpečné a rešpektujúce prostredie, v ktorom …

Lesný klub Tramtária / The forest club Tramtária Read More »

March 14, 2021


MESTSKÉ VČELY / “BEES IN TOWN“


“Za každé tretie sústo potravy vďačíme včelám. Poskytnite im priestor, aby mesto prekvitalo.” Projekt Mestské včely ponúka tri vzdelávacie a informačné programy a materiály. Program podporuje Vzdelávacie cetrum Záježová. Prvým podprogramom je VZDELÁVANIE PRE ŠKOLY, ktoré organizuje program “POĎTE S NAMI DO ÚĽA”. Program je určený pre materské školy a 1. až 5. ročník základných …

MESTSKÉ VČELY / “BEES IN TOWN“ Read More »


NAJVYŠŠÍ ČAS POMÔCŤ (IT’S TIME TO HELP)


Cieľom projektu je uľahčiť prepojenie ekologického formálneho a neformálneho vzdelávania a prepojiť aktívnych žiakov s výbornými výsledkami so žiakmi, ktorí čelia vzdelávacím, kultúrnym alebo hospodárskym a sociálnym problémom a prekážkam. Počas realizácie projektu organizuje stretnutie hostiteľská škola a partnerská škola sa stretnutia zúčastňuje ako hosť. Pracujú v tíme, zúčastňujú sa hodín a chodia na observácie, …

NAJVYŠŠÍ ČAS POMÔCŤ (IT’S TIME TO HELP) Read More »

March 15, 2021


Nápravný medzinárodný OVP tréning v rámci prevencie obezity a propagácie zdravého životného štýlu


Podľa Akčného plánu EÚ pre detskú obezitu 2014 – 2020 (Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020) predstavuje podiel obyvateľov v krajinách EÚ, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, znepokojivo vysoký. Týka sa to ako dospelých, tak aj detí a mladých ľudí, a to napriek opatreniam na európskej úrovni na zvrátenie stúpajúceho trendu. Dôsledky nadváhy a obezity …

Nápravný medzinárodný OVP tréning v rámci prevencie obezity a propagácie zdravého životného štýlu Read More »


Nemecké spolkové centrum pre výživu


Spolkové centrum pre výživu je kompetenčné a komunikačné centrum pre otázky výživy v Nemecku. Toto kontaktné miesto pre otázky výživy založilo spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo. Jeho cieľom je sprístupniť verejnosti zistenia z projektov celonárodných sieťových centier pre školské stravovanie alebo z kampane proti plytvaniu potravinami s názvom “Too good for the bin!” („Príliš …

Nemecké spolkové centrum pre výživu Read More »


OPÄTOVNÉ ZOZNAMOVANIE S POTRAVINAMI – EURÓPANIA AKO ZODPOVEDNÍ SPOTREBITELIA EURÓPY (GETTING IN TOUCH WITH FOOD AGAIN – MAKING EUROPEANS RESPONSIBLE CONSUMERS)


Projekt sa zameriava na celkový dojem, že za uplynulé desaťročia sa globálny trh s potravinami v mnohých ohľadoch natoľko skomplikoval, že pre spotrebiteľov je správne rozhodovanie sa pri nákupe každodenných potravín čoraz ťažšie. Projekt sa zameriaval na podporu spotrebiteľov pri ich opätovnom zoznamovaní sa s potravinami, ktoré konzumujú, a bol cielený predovšetkým na študentov vo …

OPÄTOVNÉ ZOZNAMOVANIE S POTRAVINAMI – EURÓPANIA AKO ZODPOVEDNÍ SPOTREBITELIA EURÓPY (GETTING IN TOUCH WITH FOOD AGAIN – MAKING EUROPEANS RESPONSIBLE CONSUMERS) Read More »


PhenoloGIT


PhenoloGIT je vzdelávacia environmentálna informačná platforma pre učiteľov a študentov na základných a stredných školách. Platforma im umožňuje nielen vykonávať vedecké pozorovania vo svojom okolí a zhromažďovať nové údaje intuitívnym a pútavým spôsobom, ale tiež získavať komplexné vedomosti spoločným vytváraním a zdieľaním nových informácií. PhenoloGIT je vzdelávacia  environmentálna informačná platforma podporovaná najmodernejšou mobilnou technológiou a …

PhenoloGIT Read More »


PowerPlayer


PowerPlayer je materiál, ktorý sa skladá zo strategickej hry pre školskú triedu, online sprievodcu a školiaceho balíka pre učiteľov. Hra sa zameriava na výrobcov odevov a jej cieľom je predstaviť koncept udržateľného podnikania deťom vo veku 12 – 15 rokov. Materiály sú k dispozícii v angličtine, nemčine, taliančine, holandčine a poľštine. PowerPlayer je materiál, ktorý …

PowerPlayer Read More »


Príprava kuchárskej knihy pre študentov s mentálnym postihnutím


Hlavná myšlienka projektu je odvodená ku skutočnosti, že študenti s poruchami intelektu a duševného zdravia (Students with Mental and Intellectual Disabilities – SwMID) prejavujú veľký záujem o hodiny varenia. V rámci tohto projektu rozvíjali mladí ľudia s mentálnym postihnutím spolu so svojimi školiteľmi nové kuchárske zručnosti s cieľom zlepšiť svoju zamestnateľnosť. Aktivity ľuďom s mentálnym …

Príprava kuchárskej knihy pre študentov s mentálnym postihnutím Read More »


PRIVÁDZANIE UČITEĽOV A DETÍ K LEPŠIEMU ŽIVOTU PROSTREDNÍCTVOM PRÍRODY (EMPOWERING TEACHERS AND PUPILS FOR A BETTER LIFE THROUGH NATURE)


Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň kvalitu environmentálnej výchovy v ranom detstve, rozvinúť záujem detí o prírodu a dosiahnuť vysoko kvalitné výsledky vzdelávania, ktoré podporia základné učebné osnovy a zručnosti celoživotného vzdelávania. Vyučovanie v prírode je vynikajúcou príležitosťou na rozvoj súboru zručností a kompetencií u detí, ktoré sú potrebné na dosiahnutie lepších študijných kompetencií a …

PRIVÁDZANIE UČITEĽOV A DETÍ K LEPŠIEMU ŽIVOTU PROSTREDNÍCTVOM PRÍRODY (EMPOWERING TEACHERS AND PUPILS FOR A BETTER LIFE THROUGH NATURE) Read More »


Projekt ProfESus – objavovanie udržateľného myslenia


Odborní pedagógovia a školitelia nie sú dostatočne vyškolení pre úspešné vzdelávanie v oblasti udržateľnosti a opatrení, ktoré s ňou súvisia. Projekt ProfESus vyvinul školiaci materiál za účelom využitia zdrojov udržateľnosti a nástrojov digitálneho učenia na zabezpečenie úspešného a udržateľného vzdelávania. Cieľové skupiny: firmy zameriavajúce sa na domácnosti a hostí. Rastúce emisie skleníkových plynov, nehospodárne využívanie …

Projekt ProfESus – objavovanie udržateľného myslenia Read More »


PROTEIN2FOOD


Tento projekt financovaný EÚ skúmal európske plodiny s vysokým obsahom bielkovín ako atraktívnu alternatívu k mäsu – ako prostriedok na zníženie environmentálneho dopadu hospodárskych zvierat na planétu a na poskytnutie nového zdroja príjmov pre poľnohospodárov. Výroba mäsa vyžaduje obrovské množstvo energie a predstavuje takmer 15% všetkých emisií skleníkových plynov spôsobených človekom. Pretože svetová populácia stále …

PROTEIN2FOOD Read More »


ROZMÝŠĽAŤ, SPRÁVAŤ SA, PRACOVAŤ UDRŽATEĽNE (THINK, ACT, WORK SUSTAINABLE – T.A.W.S.)


Projekt T.A.W.S. chce vyvinúť nový prístup k trvalo udržateľnému rozvoju. Jeho cieľom je zlepšiť udržateľné správanie v spoločenskom živote (ktoré si študenti čiastočne osvojili už počas predchádzajúcich školských projektov), ​​ale zároveň ukázať študentom, ako je možné stať sa podnikateľmi v oblasti udržateľnosti prostredníctvom využitia najnovších technológií. Študenti sa počas projektu stretávajú s neziskovými organizáciami pôsobiacimi …

ROZMÝŠĽAŤ, SPRÁVAŤ SA, PRACOVAŤ UDRŽATEĽNE (THINK, ACT, WORK SUSTAINABLE – T.A.W.S.) Read More »


Rozšírená realita a nové médiá proti online propagácií nezdravých potravín (Augmented reality and New Media against onLine prOmotion of unhealthy foods – ANEMELO)


Deti dnes trpia nadváhou a smerujú k skorej cukrovke a zvýšenému riziku srdcových chorôb. Prevažná väčšina detí má nadváhu jednoducho preto, že jedia príliš veľa sladkých a tučných jedál. Vlády investovali do dobre mienených projektov, ktorých cieľom bolo zmeniť stravovacie návyky detí alebo ich povzbudiť k častejšiemu cvičeniu a na reklamy pre potraviny a nealkoholické …

Rozšírená realita a nové médiá proti online propagácií nezdravých potravín (Augmented reality and New Media against onLine prOmotion of unhealthy foods – ANEMELO) Read More »


SadOVO / Orchard


Projekt SadOVO sa zameriava na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov. Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom po našich predkoch, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. …

SadOVO / Orchard Read More »

March 14, 2021


Sieť 16 vzdelávacích stredísk pre ochranu klímy (16 Bildungszentren Klimaschutz Netzwerk)


Klimatická zmena je jedným z hlavných globálnych problémov našej doby, ktorý je možné vyriešiť iba spoločnými silami. V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu mimoškolská klimatická výchova. Pod heslom „Učte sa od seba navzájom“ vytvorilo 16 nemeckých mimoškolských vzdelávacích inštitúcií pre túto tému spoločnú agendu. Spoločne tvoria celonárodnú sieť, ktorá odráža rozmanitosť aktivít v oblasti klimatickej …

Sieť 16 vzdelávacích stredísk pre ochranu klímy (16 Bildungszentren Klimaschutz Netzwerk) Read More »

March 15, 2021


Sieť na zdieľanie poznatkov o pestovaní a využití hrachu a fazule v Nemecku – DemoNetErBo


Strukoviny majú potenciál: Či už ako hospodárske krmivo alebo ako trhový produkt, hrášok a fazuľa sú dôležitými stavebnými kameňmi pre udržateľné, na bielkoviny bohaté a regionálne kŕmenie hospodárskych zvierat. Strukoviny tiež zažívajú boom v oblasti ľudskej konzumácie. Napríklad dopyt po bielkovinových krmivách pre zvieratá v Nemecku výrazne prevyšuje ponuku a je pokrytý dovozom zo zámoria. …

Sieť na zdieľanie poznatkov o pestovaní a využití hrachu a fazule v Nemecku – DemoNetErBo Read More »


SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA / “REALLY HEALTHY SCHOOL”


Skutočne zdravá škola je komplexný program zdravého školského stravovania. Snaží sa, aby si deti vážili jedlo, dokázali ho vychutnať a vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola pomáha deťom v rozvoji zručností a návykov, potrebných k úspešnému a zdravému životnému štýlu. Program Skutočne zdravá škola pomáha vytvárať na školách a v školských jedálňach kultúru zdravého …

SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA / “REALLY HEALTHY SCHOOL” Read More »

March 14, 2021


Smart Patients – Holistické posilnenie postavenia občanov, aby sa stali odborníkmi na svoje vlastné zdravie


Aj keď je dnes už možné o zdravotných témach získať množstvo vedomostí, tieto informácie často nie sú užívateľsky prívetivé. Máme nedostatok materiálu predovšetkým pre dospelých s nízkou úrovňou vzdelania. Okrem toho neexistujú adekvátne informácie týkajúce sa zdravia pre potreby utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov. Jedným z hlavných cieľov stratégie EÚ v oblasti zdravia je …

Smart Patients – Holistické posilnenie postavenia občanov, aby sa stali odborníkmi na svoje vlastné zdravie Read More »

March 15, 2021


ŠPIRÁLA / “SPIRAL”


Špirála je celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Špirála je mimovládna, nezisková organizácia založená ako záujmové združenie právnických osôb. Vznikla v júni 2001. Poslaním a cieľom Špirály je presadzovať záujmy členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, podporuje vzájomnú výmenu skúseností svojich členov v oblasti environmentálnej výchovy,  dbá na kvalitu vzdelávacích programov svojich …

ŠPIRÁLA / “SPIRAL” Read More »

March 14, 2021


Stredisko environmentálnej výchovy Dropie / Environmental education centre Dropie


Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie zriaďuje Slovenská agentúra životného prostredia a je jediným pobytovým strediskom SAŽP. Nachádza sa na Dolnom Žitnom ostrove v katastri obce Zemianska Olča. Stredisko zabezpečuje neformálne vzdelávanie v podobe praktickej environmentálnej výchovy pre širokú cieľovú skupinu. Programy sú orientované na spoznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Dolného Žitného ostrova, prezentáciu hodnôt …

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie / Environmental education centre Dropie Read More »


V rozprávkovom lese (In the fairy-tale forest)


Životné prostredie a jeho súčasný stav je v centre záujmu mnohých ľudí, ktorí sa boja pozrieť do budúcnosti. Vzdelávanie detí v tejto téme v školách je základom pre zvrátenie osudu našej planéty. Tento projekt o životnom prostredí realizuje vzdelávanie prostredníctvom predmetov ako hudba, práca alebo gramotnosť. Projekt plní aj spoločenskú úlohu. Všetky školy zapojené do …

V rozprávkovom lese (In the fairy-tale forest) Read More »

March 15, 2021


VEDOMÉ / “CONSCIOUS”


Zakladatelia informačnej iniciatívy VEDOMÉ sa inšpirovali filmom INCEPTION, 2010 (Počiatok), v ktorom roztočený vĺčik určoval, či bdieme alebo snívame. Ak sa neprestával točiť, znamenalo to, že človek sníva, no ak sa po čase naklonil na stranu a spadol, znamenalo to, že sa nachádza v realite, v ktorej plynutie času nedovoľuje vĺčiku nekonečné točenie. VEDOMÉ prináša správy, ktoré sú rovnako …

VEDOMÉ / “CONSCIOUS” Read More »

March 14, 2021


VEG-I-TRADE


Globálny dodávateľský reťazec čerstvých výrobkov musí brať do úvahy klimatickú zmenu, aby sa zaistila bezpečnosť potravín, varujú vedci financovaní EÚ. Toto bolo kľúčové odporúčanie projektu financovaného EÚ s názvom VEG-I-TRADE, ktorý hodnotil bezpečnosť čerstvých výrobkov v rýchlo sa vyvíjajúcom kontexte klimatickej zmeny a rozširovania medzinárodného obchodu. Štúdie VEG-I-TRADE odhalili, že mikrobiálna ekológia rastlín je ovplyvnená …

VEG-I-TRADE Read More »

March 15, 2021


Voda ako fenomén v živote ľudstva (Water as a phenomenon in the life of mankind)


V rámci projektu vznikli tri hlavné výstupy – detská kniha s obrázkami a básničkami, súbor metodologických pracovných listov a omaľovánok týkajúcich sa vody a nakoniec náučný chodník okolo miestnych vodných plôch. V rámci projektu vznikli tri hlavné výstupy – detská kniha s obrázkami a básničkami, súbor pracovných listov metodiky a farebných pracovných listov týkajúcich sa …

Voda ako fenomén v živote ľudstva (Water as a phenomenon in the life of mankind) Read More »


Výučba ekológie prostredníctvom aplikácií


Projekt analyzoval viac než 80 existujúcich hier o biológii, ochrane životného prostredia, klimatickej zmene, atď. Webstránka obsahuje zoznam s informáciami o týchto hrách, ako je obsah výučby, hardvérové ​​požiadavky, žáner hry, zamýšľané vzdelávacie výsledky, jazyk a vek cieľovej skupiny. Hry sú k dispozícii v angličtine, francúzštine, slovinčine, češtine a španielčine. Do projektu bolo zapojených 48 …

Výučba ekológie prostredníctvom aplikácií Read More »


Výživa pre dospievajúcich – prečo nie? (Prehrana za mladostnike)


Publikovaná publikácia je určená pre mladých ľudí a učí ich o význame výživy, pretože sme svedkami toho, že mladí ľudia čoraz viac čelia zdravotným problémom. Publikácia populárnym spôsobom vysvetľuje dôležitosť potravín ako stavebných prvkov tela a mysle. Kapitoly na seba nadväzujú v logickom slede s otázkami: Prečo jeme? Aké jedlo potrebuje naše telo, aby vyšlo …

Výživa pre dospievajúcich – prečo nie? (Prehrana za mladostnike) Read More »


Výzva Farm-Food-Climate


Výzva Farm-Food-Climate spája a podporuje iniciátorov, ktorí vyvíjajú inovatívne riešenia pre potravinársky sektor šetrný ku klíme – s prihliadnutím na celý hodnotový reťazec. Jedna z najväčších oblastí pre činnosť v záujme budúcnosti odolnej voči klímatickým zmenám leží medzi pôdou a tanierom. Sociálne výzvy možno vyriešiť iba vtedy, keď budú spolupracovať všetky príslušné subjekty. Táto iniciatíva …

Výzva Farm-Food-Climate Read More »


Vzdelávacia sieť ekológie a manažmentu pôdy a rastlín (Educational Network on Soil and Plant Ecology and Management – EduSaPMa)


Pôda je základom pre rastlinnú výrobu a poskytuje množstvo ekosystémových služieb. Pôdne podmienky ovplyvňuje mnoho ľudských činností niekoľkými spôsobmi. Účinky ako napríklad zhutnenie pôdy, degradácia, okyslenie a akumulácia solí obmedzujú základné požiadavky na rastlinnú výrobu, a tým aj na zásobovanie ľudí potravinami. Cieľom projektu bolo pripraviť učebný štandard pre európsky priestor z odborných znalostí konzorcia, …

Vzdelávacia sieť ekológie a manažmentu pôdy a rastlín (Educational Network on Soil and Plant Ecology and Management – EduSaPMa) Read More »


VZDELÁVANIE PRE JEDEN SVET (ONE WORLD LEARNING)


V rámci projektu bol vypracovaný program environmentálneho vzdelávania s názvom One World Learning (OWL), ktorý propaguje rozmanitosť, občianstvo, štúdium jazykov, integrovanú vedu, tímovú prácu a kritické myslenie v ekologickom kontexte pre deti, mládež a dospelých. Celkovým cieľom bolo vyvolať zmeny v správaní, ktoré povedú k zvedavým, silnejším, sociálne inkluzívnym a environmentálne zodpovedným jednotlivcom a komunitám. …

VZDELÁVANIE PRE JEDEN SVET (ONE WORLD LEARNING) Read More »


Vzdelávanie v kulinárskom umení na podporu zamestnanosti mladých ľudí a sociálneho začlenenia (Culinary Arts Education in Support of Youth Employment and Social Inclusion – CASYS)


Projekt sa zameriava na: mladých ľudí, najmä tých, ktorí sú bez zamestnania, nie sú vo vzdelávaní ani v odbornej príprave (NEET), rozvoj vyšších zručností v kulinárskom umení, s osobitnou pozornosťou venovanou inováciam a nastupujúcemu trendu spoločností k sociálne zodpovednému konaniu. Ciele projektu sú: zvýšiť kvalitu a relevantnosť ponuky vzdelávania dospelých v kulinárskom umení rozvíjaním nových …

Vzdelávanie v kulinárskom umení na podporu zamestnanosti mladých ľudí a sociálneho začlenenia (Culinary Arts Education in Support of Youth Employment and Social Inclusion – CASYS) Read More »


Záhrada, ktorá učí / A garden that teaches


Záhrada, ktorá učí je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Jej dizajn, veľkosť a vyučovanie v nej závisia od podmienok a potrieb každej školy. Preto každá záhrada, ktorá učí je trošku iná. Ide o jedinečný projekt, ktorý ponúka súbor aktivít. Záhrada, ktorá učí sa skladá z učebných prvkov, ktoré majú …

Záhrada, ktorá učí / A garden that teaches Read More »

March 14, 2021


Zdravá budúcnosť (Healthy Future)


Projekt zvyšuje povedomie o zdravých stravovacích návykoch, zdravých potravinách a taktiež voľbami zohľadňujúcimi klimatickú problematiku. Elektronická kniha ukazuje spotrebiteľom možnosti klimaticky šetrného stravovania a poskytuje informácie o klimaticky šetrnej spotrebe potravín. Elektronický sprievodca pre sociálne podnikanie pokrýva aspekty podnikania v oblasti ekologického stravovania. Táto webová stránka tiež ponúka odkazy na rôzne kalkulačky uhlíkovej stopy. Projekt …

Zdravá budúcnosť (Healthy Future) Read More »

March 15, 2021


Zdravý životný štýl na základných školách


Odborníci z Národného inštitútu verejného zdravia (National Institute of Public Health), spolupracovníci zo škôl propagujúcich zdravie a ďalších škôl vyvíjajú od roku 2008 model zdravého životného štýlu. Spoločne vytvorili viac ako 60 modelových hodín a príklady osvedčených postupov z oblasti výživy, fyzickej aktivity, duševného zdravia a závislostí. Testovali a hodnotili ich medzi žiakmi a učiteľmi. …

Zdravý životný štýl na základných školách Read More »


Zelená škola / Green school


Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré denne robia kroky na zníženie ekologickej stopy, robia, čo učia, učia inak a svojím konaním inšpirujú rodičov aj samosprávy. Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické …

Zelená škola / Green school Read More »

March 14, 2021


ZELENÁ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE (GREEN IN EVERYDAY LIFE – GIEL)


The Green in Everyday Life (GIEL) je projekt založený na španielskom národnom programe s názvom Green Homes (GH), ktorý je vzdelávacím programom pre rodiny, ktoré sa zamýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Projekt GIEL je prvou medzinárodnou skúsenosťou programu GH. Pracuje s rôznymi cieľovými skupinami z rôznych krajín Európy, Stredného …

ZELENÁ V KAŽDODENNOM ŽIVOTE (GREEN IN EVERYDAY LIFE – GIEL) Read More »

March 15, 2021


Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life)


Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad environmentálnymi a sociálnymi dopadmi svojich rozhodnutí a každodenných návykov. Prostredníctvom tohto programu dostávajú praktické odporúčania na zníženie svojej spotreby. Rodiny poskytujú organizátorom programu napríklad svoje účty za elektrinu a vodu, čo umožňuje organizátorom vyčísliť úspory. Green Homes je vzdelávací program pre rodiny, ktoré premýšľajú nad …

Zelená v každodennom živote (Green in Everyday Life) Read More »


Zelení európski podnikatelia (Green Europe Entrepreneurs – GEE)


Projekt GEE vyvinul učebné balíčky, ktoré žiakom ponúkajú množstvo zmysluplných skúseností z reálneho sveta, ktoré prepájajú triedu s biznis svetom a podnikaním. Projekt tiež ponúka školenie a podporu pre učiteľov, ktorá zvyšuje schopnosť učiteľov vyučovať o podnikaní. Medzi témy patrí odpad a potraviny, rozmanitosť, problémy s plastami a trvalo udržateľné mestá. Projekt GEE bol vytvorený …

Zelení európski podnikatelia (Green Europe Entrepreneurs – GEE) Read More »


ZELENÝ HOSŤ – ZELENÉ STRAVOVACIE A UBYTOVACIE SLUŽBY!(GREEN GUEST – HOSPITALITY GOES GREEN!)


Green Guest je projekt sektora stravovacích a ubytovacích služieb, ktorý komplexným spôsobom prepája otázky týkajúce sa životného prostredia a zamestnaneckej odbornej prípravy vrátane praktického vzdelávania. Vo všetkých krajinách sú spotrebitelia hybnou silou trendu spoločností rozvíjať environmentálnym dohľad. Účinok „zeleného myslenia“ je silným stimulom pre odborníkov v sektore stravovacích a ubytovacích služieb, aby reagovali na zmeny …

ZELENÝ HOSŤ – ZELENÉ STRAVOVACIE A UBYTOVACIE SLUŽBY!(GREEN GUEST – HOSPITALITY GOES GREEN!) Read More »


ZELENÝ LET OKOLO SVETA (WORLD GREEN FLIGHT)


Už v roku 2012 začal MATEVŽ LENARČIČ a spoločnosť Aerosol s meraním čierneho uhlíka v atmosfére v rámci projektu GreenLight – WorldFlight. S ultraľahkým lietadlom opäť preletel 91 000 km cez južnú pologuľu naprieč kontinentom oceánov, vrátane Antarktídy a ponad Mount Everest. V tom čase sa takéto merania ukázali ako uskutočniteľné. Merací prístroj bol prvým …

ZELENÝ LET OKOLO SVETA (WORLD GREEN FLIGHT) Read More »


ZNÍŽTE SPOTREBU, ZNOVU POUŽITE, RECYKLUJTE (REDUCE, REUSE, RECYCLE) – S RADOSŤOU Z UČENIA


Recyklácia je jednou z najbežnejších environmentálne prospešných činností. Školy zohrávajú významnú úlohu pri vzdelávaní budúcich spotrebiteľov a osôb s rozhodovacími právomocami. Projekt 3R sa snaží zapojiť žiakov, rodičov, zamestnancov a miestnu spoločnosť a autority do znižovania množstva odpadu produkovaného v našich domovoch, školách a mestách, poskytnúť im širšiu perspektívu a priviesť ich k premýšľaniu o …

ZNÍŽTE SPOTREBU, ZNOVU POUŽITE, RECYKLUJTE (REDUCE, REUSE, RECYCLE) – S RADOSŤOU Z UČENIA Read More »


Page 1 of 1