Čas je za pomoč

Povzetek:
Cilj projekta je olajšati medsebojno povezovanje ekološkega formalnega in neformalnega učenja ter vključiti odlične in aktivne učence skupaj z učenci, ki se soočajo z izobraževalnimi težavami, kulturnimi ali gospodarskimi in socialnimi ovirami.

Opis:
Med organizacijo projekta šola gostiteljica organizira srečanje, kjer mladi sodelujejo,  obiskujejo delavnice, primerjajo pripravljene analize, predlagajo rešitve za eko probleme partnerskih šol, izmenjujejo svoje izkušnje in ideje, zbirajo gradiva za knjižice in ocenjujejo dejansko delo. S projektom ITTH se učenci in učitelji zavedajo svoje odgovornosti za okolje. Projekt spodbuja učence, učitelje in splošno javnost, da se zavedejo, da je trajnostna skrb edini način, kako rešiti Zemljo za prihodnje generacije.

Kot rezultat projekta so na voljo tudi knjižice na povezavi: https://itth.webnode.cz/end-products/