CASYS – Kulinarično umetniško izobraževanje v podporo zaposlovanju mladih in socialni vključenosti

Povzetek:
Projekt se osredotoča na:

  • mlade, zlasti tiste, ki so brezposelni, izobraževanju ali usposabljanju (NEETS)
  • razvoj višjih kompetenc v kulinarični umetnosti, s posebno pozornostjo na razvoju inovacij in nastajajočim poslovnim trendom družbeno odgovornega vedenja.

Opis:

Cilji projekta so:

  • izboljšati kakovost in pomen ponudbe za učenje odraslih v kulinarični umetnosti, z razvojem novih in inovativnih pristopov ter širjenjem najboljših praks;
  • prispevati k večjemu pomenu programov učenja odraslih na trgu dela in kvalifikacij v kulinarični umetnosti;
  • izboljšati smernice za vseživljenjsko učenje in olajšati prehod učencev kulinarične umetnosti z različnimi stopnjami in vrstami formalnega in neformalnega izobraževanja, zlasti z uporabo evropskih referenčnih orodij za priznavanje in potrjevanje kvalifikacij;
  • prispevati k povečanju stopnje produktivnosti v ustanovah za izobraževanje in usposabljanje, ki ponujajo izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja in usposabljanja v kulinarični umetnosti;
  • spodbujati zaposlovanje mladih in postopno preusmeritev kulinaričnega poslovanja v socialne cilje, vpliv in odgovornost, zlasti z vključevanjem v kulinarično umetnost usposabljanja socialnih, trajnostnih in inovacijskih razsežnosti poslovanja ter z vzpostavitvijo socialnega inkubatorja za kulinarično dejavnost.

V tem inovativnem projektu so bili cilji doseženi z:

  • razvojem interdisciplinarnega tečaja za usposabljanje kulinaričnih umetnosti, primernega in lahko prilagodljivega terciarnemu in poklicnemu izobraževanju. Teme so povezane s trajnostnimi in socialnimi vidiki, ter poudarkom na inovacijah umetnosti kulinarike. Tečaj dopolnjujejo prilagodljive učne metode in poti, prepletajoče se med različnimi vrstami in stopnjami izobraževanja in usposabljanja. Tečaj poteka v obliki e-učenja, kjer je spletna platforma za usposabljanje digitalno integrirana z blogom o kulinaričnih inovacijah,
  • ustanovitvijo socialnega inkubatorja, namenjenega posvetovanju, svetovanju in pomoči kulinaričnim podjetjem, ki se ukvarjajo z inovacijami ali želijo izvajati dejavnosti, namenjene socialnemu vplivu pri izvajanju pobud socialne in okoljske odgovornosti. Socialni inkubator izvaja sklop pilotnih dejavnosti, namenjenih mobiliziranju družbenega  vpliva kulinaričnega poslovanja in prikazu medsebojnih povezav med trgom dela na eni strani ter formalnega, neformalnega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in drugih oblik učenja na drugi strani.