DOTIK SRC ZA OKOLJSKO MEDNARODNO OZAVEŠČANJE

Povzetek:

»THEIA Touching Hearts for Environmental International Awareness«  je okoljski projekt s primarnim ciljem krepiti in vzdrževati ekološko ozaveščenost učencev in učiteljev v šolah.

Opis:

Z okoljskimi dejavnostmi, kot so ločevanje odpadkov, zbiranje steklenic, štetje kilometrov hrane, zbiranje analize deževnice, tal in vode, biorazgradljive analize odpadkov, eko delavnice, izgradnjo kompostne naprave in bio-rastlinjak z rastlinami, poskuša projekt motivirati učence in učitelje, da razmišljajo in se obnašajo okolju prijazno in rešujejo lokalno okolje. Izhodi projekta so na voljo prek e-twinning, Facebook (https://www.facebook.com/theia.cz/), blogov in Yahoo skupine.