Okoljevarstveni izobraževalni center Dropie

Povzetek:
Center za okoljsko izobraževanje Dropie je ustanovila  Slovaška    agencija za okolje in je edini stanovanjski center na Slovaškem. Nahaja se na  otoku  Rye. Center  Dropie zagotavlja neformalno izobraževanje v obliki praktičnega okoljskega izobraževanja za široko ciljno skupino (učitelji, otroci, mladostniki, družine). Programi so osredotočeni na spoznavanje naravnih in kulturnih vrednot regije ter ozaveščanje na področju prilagoditve in ukrepov za ublažitev vplivov podnebnih sprememb.

Opis:
Organizacija ponuja zanimive okoljske programe. Skozi izkustveno obliko in zabavne dejavnosti otroci odkrivajo skrivnostni svet največjega rečnega otoka v Evropi – Rye Island (na reki Donavi),ki se vsak dan sooča z vedno več pasti podnebnihsprememb. Center ponuja eidential programe na   Dropie:  Šola na prostem,    5-dnevno retro šolo v naravi (experience sveta brez mobilnih telefonov), ali r esearch delavnica za otroke.

Eno dnevni programi na SEV SAŽP Dropie:

  • Potovanje po okoljevartvenem centru z aktivnostmi, kot je npr. izlet osredotočen na pridobivanje značilnih naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti.
  • Prebivalci tega področja  – govorimo o prebivalcih območja zaščitenih ptic, opazovanje ptic na terenu, proizvodnja in namestitev ptičje hišice in podobno.
  • Voda in njene oblike –  program pripovedovanja zgodb o pokrajini. Od neskončnega močvirja do današnjih žitnih polj.
  • Program o osnovnih vrstah dreves in pretisnice  značilne za Rye Island. Obiskovalci    bodo poznali vlogo dreves v kmetijski krajini, edinstven  kulturni inzgodovinski simboli  pokrajine