E-PPR – moduli za e-učenje

Povzetek:
Projekt je razvil štiri e-učne module: enega za osnovnošolce, enega za srednješolce, enega za odrasle in enega za poklicne odzivnike na nesreče. Vsak modul e-učenja  je prilagojen posebnim potrebam svoje ciljne skupine in zajema preprečevanje, pripravljenost in odziv na štiri vrste naravnih nesreč: poplave, nevihte, vročinski valovi in požari. Moduli e-učenja so na voljo v danskem, angleškem, estonskem, litvanskem, romunskem in španskemjeziku.

Opis:
Mednacionalništudij se   nanaša na potrebe učiteljev in študentov po usposabljanju za preprečevanje in odzivanje na izredne razmere , ki se bodo najverjetneje pojavile v šolah EU.

Projekt je pripeljal do razvoja štirih e-učnih modulov: enega za osnovnošolce, enega za srednješolce, enega za odrasle in enega za poklicne odzivnike na nesreče.

Vsak modul e-učenja  je prilagojen posebnim potrebam svoje ciljne skupine in zajema preprečevanje, pripravljenost in odziv na štiri vrste naravnih nesreč: poplave, nevihte, vročinski valovi in požari.

Platforma za e-učenje vsebuje naslednje module e-učenja:

  • e-učni modul za osnovnošolke
  • e-učni modul za srednješolce
  • modul e-učenja za odrasle (člani splošne javnosti)
  • modul za e-učenje za strokovnjake iz gasilskih in reševalnih služb

Vsak modul vsebuje izobraževalne vsebine, prilagojene vsaki ciljni skupini in je razdeljen na štiri enote: poplave, nevihte, vročinski valovi in požari. Vsaka enota je razdeljena na tri dele: preprečevanje, pripravljenost in odziv. Moduli e-učenja so na voljo v šestih evropskih jezikih: danskem, angleškem, estonskem, litvanskem,romunskem in španskemjeziku . Na voljo so brezplačno na http://www.e-ppr.eu/p/e-learning-platform.html .