ENVET – Okolje v sistemu poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Povzetek:
Projekt EN-VET je izhajal iz opažanja, da je okoljska trajnost, čeprav predstavlja eno od petih ključnih vprašanj strategije Evropa 2020, cilj preoblikovanja evropskega gospodarstva v trajnostnem okolju do leta 2050″, pogosto obravnavana v izobraževanju poklicnega in poklicnega izobraževanja na poenostavljen način. Projekt ponuja ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja znanje, inovativna orodja in metode najboljše prakse spodbujanja okoljske trajnosti.

Opis:
Projekt je zagotavljal skladen sklop informacij in program naprednih didaktičnih modulov za učitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki jim bodo pomagali razviti okolju prijazno mentaliteto, ki bo skupna na evropski ravni, in spodbujala proaktivni odnos pri njihovih študentih, usmerjenih v cilje Evrope, ter učinkovite z viri. Pri zbiranju dobrih praks je več praks povezanih s podnebnimi in prehransko tematiko ter njihovim vplivom na okolje.

Gradivo vključuje:

 • primerjalno poročilo o pristopu k izobraževalnim sistemom v vključenih državah, 5 poročil o državah in 12 študijah primerov;
 • 3 uvodni didaktični moduli, obogateni s podmoduli, povezanimi z Agendo ZN 2030;
 • 6 modulov za poglabljanje znanja;
 • dejavnost preskušanja modulov;
 • smernicami in povečanjem vrednosti za izdelke.

Vsak od modulov usposabljanja je razdeljen na tri razdelke (priročnik za organizacijo poučevanja; predstavitev s diapozitivi in učni vprašalnik). Zajemajo naslednje teme:

 • obnovljivi in neobnovljivi naravni viri;
 • človeška nosilnost zemlje;
 • učinkovito upravljanje virov v EU;
 • krožno gospodarstvo;
 • Vodni vir;
 • nizke emisije ogljika v proizvodnji cementa;
 • trajnostno ravnanje z odpadki;
 • trajnostna proizvodnja tekstila;
 • Energetsko učinkovite stavbe.

Zelo medsektorski pristop je bil uporabljen za ustvarjanje sinergij povezanosti sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja z usposabljanjem, znanstvenimi raziskavami in podjetji