EWOBOX / Okoljsko izobraževanje v škatli

Povzetek:
Poslanstvo EWOBOX-a je zbiranje in izmenjava informacij na področju okoljskega izobraževanja in ozaveščanja prek internetnega portala. Ta prostor je odprt za vse, ki ustvarjajo, izvajajo, potrebujejo ali preprosto živijo z okoljsko vzgojo.

Opis:
Ta portal je namenjen študentom, učiteljem, koordinatorjem, strokovnim in javnim sektorjem po oddelkih in organizacijah – za ljudi. Namenjen je okoljski vzgoji (EE), ki izpostavlja pomen sodelovanja in izmenjave informacij na tem področju.

Na Slovaškem ni celovitega pregleda okoljskih organizacij v posameznih ministrstvih, knjižnice razpoložljivih publikacij ali pregleda projektov, ki jih podpirajo državna sredstva.

Na spletnih straneh številnih organizacij je ponudba EE skrita v zmedeni strukturi. Zaradi nizkega proračuna je spet težko »slišati« o dejavnostih malih državljanskih združenj. Manjkajo podatki o rezultatih strokovnih del akademske skupnosti. O koordinatorji EE v šolah, njihovem profiliranju in naravi izvedenih dejavnosti ne vemo veliko. Odsotnost teh in drugih informacij lahko ustvari napačno dojemanje stanja in resničnih potreb EE.

Pomembna vloga te pobude je oblikovanje informacijskega sistema za okoljsko izobraževanje.

Portal podpira program Earth School z lekcijami o TED-Edu, na primer za oblačila, ki jih nosimo. https://ed.ted.com/on/bcCRJEX9?theme_id=earth-schoolhttps://ed.ted.com/earth-school