FOSC

Povzetek:
FOSC, mreža ERA-Net za prehranske sisteme in podnebje, temelji na izkušnjah iz pobude za skupno programiranje za kmetijstvo, prehransko varnost in podnebne spremembe (FACCE-JPI) inERA-Net Cofund  LEAP-Agri. Konzorcij FOSC sestavlja 28 partnerjev iz Evrope, Afrike in Latinske Amerike. FOSC zbere sredstva za skupni raziskovalni program in evropska komisija pa ga podpre z nepovratnimi sredstvi ERA-Net Cofund. 

Opis:
Doseganje varnosti hrane in prehrane ter trajnostnega kmetijstva je zapleten izziv, ki vključuje številne sektorje, discipline in področja politike. Prilagajanje podnebnim spremembam bo zahtevalo sistemske spremembe in preoblikovanje globalnih prehranskih sistemov z bolj celostnim in integriranim pristopom.

Zagotavljanje dolgoročne varnosti hrane in prehrane, ki vsebuje globalno segrevanje znotraj 1,5 ali 2 °C, bo zahtevalo velike spremembe na družbeni ravni in sistemsko preoblikovanje naših prehranskih sistemov. Pomembni vidiki, ki jih je treba pri tem priznati, so:

  • sedanji vzorci porabe hrane in proizvodnje povečujejo pritisk na že tako malo naravnih virov;
  • podnebne spremembe omajajo prehranske sisteme in zmanjšujejo varnost preskrbe s hrano;
  • okoljska degradacija dodatno pritiska na proizvodnjo hrane;
  • vzorci vedenja potrošnikov podpirajo pretežno kratkoročno vizijo živilskih sistemov; in
  • razpoložljivost hrane je zelo neetično porazdeljena po vsem svetu.

Namen FOSC je sprožiti in spodbujati transnacionalno sodelovanje pri družbenem in sistemski tranziciji trajnostnih in podnebno odpornih prehranskih sistemov. Poleg tega FOSC začenja in organizira dejavnosti za spodbujanje sodelovanja in krepitev vpliva raziskav na prehranske sisteme in podnebje v Evropi in širše.