Glamur – Globalna in lokalna ocena prehranske verige: pristop, ki temelji na pristopu Multidimensionalne predstavitve

Povzetek: Ko potrošniki kupujejo hrano njihove odločitve vplivajo na gospodarstva, okolje in dobro počutje ljudi in živali. Projekt GLAMUR, ki ga financira EU, je razvil prožno metodo za oceno teh vplivov, z namenom, da bi oblikovalci politik dosegli bolj trajnostno preskrbo s hrano.

Opis: 
Naš dostop do hrane vključuje mreže podjetij – včasih iz našega ožjega območja, včasih pa pokrivajo te mreže veliko daljše razdalje. Vsako omrežje ima svoje prednosti. Lokalne verige preskrbe s hrano so lahko boljše za okolje in regionalna gospodarstva, globalne dobavne verige pa bi lahko zagotavljale poceni obilo hrane. Katero verigo bi veljalo podpreti? Ali imata obe svoje koristno mesto?

Za pomoč pri odgovorih na ta in druga vprašanja o trajnosti prehranskih verig je projekt GLAMUR razvil prilagodljivo metodo za oceno različnih sistemov preskrbe s hrano. Metoda, zasnovana za uporabo vlad in podjetij, analizira ekonomske, okoljske, socialne, zdravstvene in etične vidike sistemov. Poleg tega uporabnikom omogoča, da se zlahka osredotočijo na vidike, ki so zaradi sklopa pogostih pomislekov zainteresiranih strani najbolj pomembni.

Cilj projekta je pomagati oblikovalcem politik oblikovati sisteme oskrbe s hrano, tako da bodo boljši za ljudi in svet okoli nas. Tradicionalna ocena uspešnosti preskrbe s hrano se osredotoča predvsem na nizke stroške in izobilje. To je treba posodobiti, da bi odražali nove proizvodne in potrošniške vzorce – lokalno in globalno – ter pri tem upoštevati tudi pomisleke potrošnikov. Pokrivanje celotnega spektra resničnih stroškov in koristi sistema preskrbe s hrano – vključno z merili biotske raznovrstnosti in etike – zagotavlja, da ničesar ne spregledamo. Prav tako razkriva, kako lokalne verige podpirajo druga drugo, in hkrati  »popravljajo zadržke« do svetovnih dobavnih verig. Z analizo prehranjevalne verige z uporabo kombinacije meril pomembnih za uporabnike, je bila metoda zasnovana tako, da omeji vse nenamerne posledice politik, ki se lahko zgodijo, ko se ne posvetuje in dogovarja  z vsemi zainteresiranim stranmi.