GREEN GUEST – GOSTOLJUBJE GRE V ZELENO!

Povzetek:
Green Guest je projekt gostinske industrije, ki je v celovitem pristopu povezoval tako okolje kot zaposlovanje – vprašanje usposabljanja, vključno z učenjem na delovnem mestu.

Opis:
V vseh državah so potrošniki gonilna sila trenda podjetij za razvoj okoljskih ukrepov. Učinek “zelenega razmišljanja” je močna spodbuda za strokovnjake gostinskega in turističnega sektorja, da se odzovejo na spremenjene potrebe. Gostinstvo pomembno vpliva na okolje s porabo energije in vode, uporabo potrošnih proizvodov ter proizvodnjo trdnih in nevarnih odpadkov. Sprejetje programov trajnostnega gostinstva lahko podjetjem v gostinskem sektorju zagotovi znatno konkurenčno prednost. Usposabljanje in večjo usposobljenost današnjih in prihodnjih zaposlenih je tudi najboljši način za podporo podjetjem v času sprememb in prehoda k trajnosti.  

Domača stran projekta GREEN GUEST ponuja veliko zanimivih idej, kako se soočiti z izzivi v gostinskem sektorju, npr. z dobro prakso podjetij, načeli, na katere se nanašajo, njihovimi cilji in načini, kako se zanesejo na svoje osebje in komuniciranje s svojimi strankami. Prakse se analizirajo, na voljo pa je tudi kritičen pregled. Kažejo se skupne točke in razlike v pristopih podjetij glede na velikost in vrsto podjetij. Dobre prakse odražajo tudi pristope k množični gostinski ponudbi in javne določbe v zvezi s šolskimi obroki, saj nekateri javni organi že razvijajo posebne trajnostne pristope.Izobraževalne igre, citati kuharjev in recepti Green Challenge na živahen način prispevajo k učnemu doživetju.