Izobraževalna mreža za ekologijo in upravljanje tal in rastlin – EduSaPMa

Povzetek:
Tla so osnova za rastlinsko pridelavo in zagotavljajo številne ekosistemske naloge. Številne človekove dejavnosti vplivajo na razmere v tleh na več načinov. Učinki, kot so zmnoževanje tal, razgradnja, kislost in kopičenje soli, obdržijo osnovne podlage za rastlinsko proizvodnjo in s tem preskrbo ljudi s hrano. Cilj projekta je zagotoviti učni standard za široko evropsko perspektivo iz strokovnega znanja konzorcija.

Opis:
Splošni cilj tega projekta je bil zagotoviti interdisciplinarno mednarodno dejavnost, ki temelji na štirih dejavnostih:

  • poletna šola “Tla & voda”
  • razvoj učečega modula in modulov za redno izmenjavo študentov med vsemi partnerji
  • izboljšanje možnosti poučevanja in mreženja za učitelje
  • prenos izobraževalne mreže v prihodnje raziskovalne in poučevalne dejavnosti.

Ciljne skupine so bile študentje iz naprednih dodiplomskih in diplomskih programov, z učnimi načrti, ki so bili osredotočeni na biologijo in naravoslovje. Izkušnje z interdisciplinarnega mednarodnega tečaja za približno 30 študentov iz štirih držav so dokumentirane v smislu povezovanja strokovnega znanja z različnih geografskih in podnebnih lokacij v Evropi. V poučevanje so vključeni različni vzorci rabe zemljišč in pokrajinske zgodovine ter družbene strukture.

Učno gradivo med drugim vključuje:

Glede na pomen zdravih tal za zdravo prehrano, material za usposabljanje ponuja pristop za krepitev zmogljivosti in temelji na poudarku izmenjave študentov.