Kmetija-Hrana-Podnebje-Izziv

Povzetek:
Projekt »Farm-Food-Climate Challenge« – Kmetija-Hrana-Podnebje-Izziv je združil in spodbuja pobudnike, ki razvijajo inovativne rešitve za podnebno prijazen prehranski sektor – z osredotočenostjo na celotno vrednostno verigo.

Oopis:
Nekatera od največjih področij delovanja za prihodnost, ki je odporna na podnebje, ležijo med njivo in krožnikom. . Socialne izzive je mogoče rešiti le, če vsi ustrezni akterji sodelujejo. V tej pobudi pristop več zainteresiranih strani s posebno metodologijo združuje bogastvo idej civilne družbe in ga združuje z izvedbeno močjo obstoječih institucij.

Tako imenovani pobudniki imajo možnost, da se aktivno dokažejo. Kot pobudniki so zajete tako skupine kot posamezniki, ki razvijajo inovativne rešitve socialnega problema. Motivirani so, da nekaj spremenijo. Delati namesto samo govoriti – to je tisto, kar naredi pobudnike posebne: Učijo se na način svojega delovanja in nenehnega prilagajajo k željenim rešitvam. V usklajenem procesu učenja in testiranja lahko spoznajo, katere rešitve delujejo in jih je treba v naslednjem koraku širše zajeti in izvajati.

(samo v nemščini!)