KREPITEV UČITELJEV IN UČENCEV ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE SKOZI NARAVO

Povzetek:
Glavni cilj projekta je bil izboljšati kakovost zgodnjega letnega okoljskega izobraževanja, razviti interes otrok v povezavi z naravo in doseči kakovostne učne rezultate, ki podpirajo primarni osnovni kurikulturni načrt in znanja vseživljenjskega učenja.

Opis:
Poučevanje v naravi je odlična priložnost za razvoj sklopa otroških spretnosti in kompetenc, potrebnih za doseganje boljših učnih kompetenc in nato za dobro počutje posameznikov in bolj trajnostno prihodnost skupnosti.

Izobraževanje v naravi je pogosto neprimerljivo, potencial pa se ne upošteva v nacionalnih učnih načrtih na ravni osnovnih šol.

Projekt je bil namenjen učiteljem iz podeželskih območij in majhnih mest, da razvijejo svoje veščine in jim omogočijo dostop do najoskovnejših znanj, učnih praks in virov na tem področju. Projekt je zagotavljal naslednje intelektualne izhode: materiale za predšolske otroke in osnovne šole, mobilno aplikacijo in video predstavitve z navodili.

Vsi izložki intelektualnih projektov so na voljo učiteljem in izobraževalcem ne le na spletni strani partnerstva, temveč tudi na nacionalnih spletnih straneh Spring Alive.