Kuharska knjiga za študente z motnjo v duševnem razvoju

Povzetek:
Osnovna zamisel temelji na dejstvu, da študentje z motnjo v duševnem in intelektualnem razvoju  (SwMID) kažejo veliko zanimanje za kuhanje. V tem projektu so mladi z duševnimi motnjami skupaj s svojimi trenerji razvili nove kuharske sposobnosti z namenom, da bi tako povečali njihovo zaposljivost. Aktivnosti niso izboljšale le splošnega zaupanja ljudi z duševnimi motnjami, temveč so tudi spodbujale njihovo socialno, osebno, delovno in splošno družbeno vključenost.

Opis: Glavni cilj projekta je bil razviti Kuharsko knjigo s sodelovanjem oseb z MDR, ki so vključeni v centre za delo in usposabljanje (VDC). Inštruktorji in trenerji so skupaj s strokovnjaki s področja gostinstva in kmetijstva ter uporabniki in drugimi deležniki, razvili navodila za kuhanje in gojenje rastlin, ki temeljijo na načelih “analize opravil” in obrazcev za “enostavno branje”. Za dosego glavnega cilja so bili določeni naslednji cilji; (1) razvoj kuharske knjige z uporabo metod “analiza opravil” in “enostavno branje”, ki vsebujejo nove recepte  različnih držav, poudarjanje podobnosti in razlik v smislu prehranskih pogojev, učinkovitih kalorij, tradicionalne kuhinje, kmetijskih proizvodov, kuhinje in opreme za kuhanje, dopolnjevanja, kulturne identitete (2) izvajanje kuharskih vaj na podlagi obstoječe seznanjenosti učencev s postopkom “korak za korakom”, “analiza nalog” in “enostavno branje” metod, ki temeljijo na predhodnih seminarjih usposabljanja za kuhanje; (3) razvoj in predstavitev teh novih orodij, posebej zasnovanih za usposabljanja oseb z MDR,  in seminarji za “Usposabljanje trenerja”; (4) razvoj usposabljanj, posebej zasnovanih za osebe z MDR o tehnikah gojenja majhnega mestnega zelenjavnega vrta, (5) razvoj in objava produktov, enostavne kuharske knjige in priročnika za trenerje, ki sta prevedena v angleščino, grščino, portugalščino, španščino in katalonščino.