Mreža 16 izobraževalnih centrov za zaščito podnebja

Povzetek:
Podnebne spremembe so eden od glavnih globalnih problemov našega časa, ki ga je mogoče rešiti le skupaj. V tem okviru igra pomembno vlogo nešolska podnebna vzgoja. Pod motom “Učenje drug od drugega skupaj” je 16 obšolskih nemških izobraževalnih ustanov določilo skupni dnevni red na to temo. Skupaj tvorijo mrežo po vsej državi, ki odraža raznolikost dejavnosti podnebnega izobraževanja.

Opis:
Pobuda je zbrala izbrane dobre prakse in izobraževalne ponudbe za programe podnebnega izobraževanja. Različne izobraževalne ponudbe so razvrščene po starostni skupini in šolski ravni, a gre za tekoč prehod: https://16bildungszentrenklimaschutz.de/praxisbeispiele/paedagogische-angebote/.

Obstajajo številni projekti, ki se ukvarjajo s prehranskimi težavami,npr.