PhenoloGIT – posebna analiza podatkov in učenje mobilnosti za šole

Povzetek:
PhenoloGIT je izobraževalna okoljska informacijska platforma za učitelje in dijake v osnovnih in srednješolskih šolah. Platforma jim ne omogoča le znanstvenih opazovanj v svojem lokalnem okolju in zbiranje novih podatkov na intuitiven in zanimiv način, temveč tudi za pridobitev zapletenega znanja s sodelovanjem ustvarjanja in izmenjave novih informacij.

Oopis:
PhenoloGIT je izobraževalna okoljska informacijska platforma, podprta z najmotejšo mobilno tehnologijo in geografskimi informacijskimi tehnologijami (GIT), ki jo bodo uporabljali učitelji in učenci v osnovnih in srednješolskih šolah.

Platforma jim omogoča, da ne dajejo le zgolj  znanstvenih pripomb svojega lokalnega okolja in zbiranja novih podatkov na intuitiven in zanimiv način, ampak tudi pridobivanje zapletenega znanja s sodelovanjem, ustvarjanjem in izmenjavo novih informacij z odprto kodnimi prilagojenimi izobraževalnimi orodji za analizo,  grafičnimi, prostorskimi in matematičnimi podatki.

Repozitorij vsebuje različne dejavnosti, od katerih vsaka opisuje:

  • vrsto dejavnosti
  • ravni učencev
  • ključne kompetence, ki se bodo usposabljale med
  • potrebna programska oprema
  • datoteke in URL-je priloženih dejavnosti

Materiali so na voljo v angleškem, španskem, litvanskem in danskem jeziku.