FIT 4 FOOD 2030 – Mreža trajnostnih prehranskih sistemov (SFSN)

Povzetek: Mreža trajnostnih prehranskih sistemov (SFSN) je virtualna skupnost, odprta za vsakogar, ki želi biti posodobljen z dejavnostmi, namenjenimi ustvarjanju odpornih in trajnostnih prehranskih sistemov z dobro integriranimi odgovornimi, raziskovalnimi in inovacijskih praksami. To je kraj, ki povezuje oblikovalce politik, poslovne strokovnjake, organizacije civilne družbe, raziskovalce, študente, nevladne organizacije/neprofitne organizacije in organe financiranja po vsem svetu.

Opis: Glavne značilnosti mreže trajnostnih živilskih sistemov so multidisciplinarni pristop k prehranskim sistemom, dejavno medsebojno delovanje med člani in odprta razprava, tako javna kot zasebna, s pripombami in sporočili. Mreža trajnostnih prehranskih sistemov vabi svoje člane, da delijo dogodke, članke, datoteke, zaposlitvene priložnosti in še več o temah, kot so:

  • lokalna proizvodnja hrane,
  • raziskave in inovacije,
  • lokalne ali nacionalne politike, povezane s hrano,
  • zdrave in trajnostne prehrane,
  • vpliv proizvodnje hrane na podnebje,
  • odpadki hrane.

SFSN tako omogoča:

  • ustvarjanje in komentiranje objav in anket, spodbuja razpravo,
  • stik z vsakim članom prek zasebnih sporočil,
  • prilaganje datotek objavam, anketam in pripombam,
  • dogodke in nove zaposlitvene priložnosti.

V omrežje trajnostnih prehranskih sistemov se lahko registrirate tako, da izpolnite preprost obrazec za registracijo. Do omrežja lahko dostopate prek internetnega brskalnika ali s prenosom aplikacije Mobilize v pametni telefon.