Slow Food pobuda

Povzetek:
Slow Food je globalno gibanje, ki si prizadeva za trajnostni prehranski sistem. Za počasno hranjenje (slow food) je ohranjanje podeželskega kmetijstva, tradicionalnih živilskih obrti in regionalne biotske raznovrstnosti enako pomembno kot pravično plačilo za trajnostne proizvajalce ter cenjenje in uživanje hrane. Pobuda spodbuja odgovorno kmetijstvo in ribolov, živinorejo, ki ustreza vrstam, tradicionalne živilske obrti in ohranjanje regionalne raznolikosti.

Opis:
Pobuda omogoča stik med proizvajalci, trgovci in potrošniki, zagotavlja znanje o kakovosti hrane in s tem omogoča preglednost trga živil, upoštevajoč tudi posledice. Dejavnosti ozaveščanja v več kot 170-ih državah z različnimi projekti, kampanjami in dogodki, so v središču njihovih aktivnosti. Medtem ima gibanje »Počasno hranjenje« močno skupnost z zelo dobro podporo v družbi.

Slow Food ima svoj oddelek o varstvu podnebja in živilih z nasveti, usmerjenimi v potrošnike in lastno sekcijo o podnebni prijazni gastronomi, saj ima tudi njegov sektor ključno vlogo v podnebnem kontekstu:  https://www.slowfood.de/aktuelles/2019/klimafreundliche-gastronomie-slow-food-chef-alliance-weist-den-weg) . Navsezadnje ne povzročajo emisij toplogrednih plinov samo industrija, promet, proizvodnja fosilnih goriv in kmetijstvo, ampak tudi vsakodnevne dejavnosti, kot je priprava obroka – bodisi doma, v restavraciji ali v jedilnici podjetja.