SPIRALA

Povzetek:
Spirala je slovaška nacionalna mreža organizacij, namenjenih okoljski vzgoji in usposabljanju. Je nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena kot interesno združenje pravnih oseb, ustanovljena junija 2001. Organizacija je članica Fundacije za okoljsko izobraževanje (FEE).

Opis:
Spirala pripravlja in izvaja projekte za podporo okoljskemu izobraževanju, usposabljanju in ozaveščanju, prav tako aktivno sodeluje pri pripravi ustreznih zakonodajnih standardov, povezanih s tem v zvezi.

Pogoj za članstvo je zagotavljanje programov in projektov okoljskega izobraževanja v obsegu najmanj 100 ur na leto. Poleg tega glavnega cilja Spirala izdalaja tudi revijo ĎalEKOhľad (Teleskop) o okoljski vzgoji in  okoljski filozofiji. Ambicija njenih ustvarjalcev je vnašati nove poglede na učenje, praktične in navdihujoče informacije in navodila (ne samo) za eko učila v vrtcih, osnovnih, srednješolskih in visokošolskih ustanovah ter šolskih objektih vseh vrst. Distribucija revije šolam je brezplačna.