Učenje ZA zdravje

Povzetek:
Potrebe, ki dajejo razloge za nastanek projekta, so  utemeljene v okviru sedanjih evropskih politik o zdravju, prehrani, preprečevanju debelosti in razvoju zmogljivosti za obravnavanje teh vprašanj na institucionalni in individualni ravni. Projekt Learn4Health (Ućenje ZA zdravje) je bil ustvarjen za razvoj spretnosti, metod, sodelovalnih pristopov in za povečanje prehranske pismenosti in soočanje z izzivi zdravja, prehrane in preprečevanja debelosti s pomočjo interdisciplinarnega sodelovalnega pristopa.

Opis:
V globaliziranih živilskih sistemih so potrošniki, zlasti otroci, vse bolj oddaljeni od razumevanja, kako in kje se proizvaja njihova hrana. To vpliva na prehranjevalni navade in izbiro hrane, ki bi lahko vplivala na zdravje, okolje in druge etične dileme, kot sta dobro počutje živali in poštena trgovina. V tej smislu lahko nekatere dejavnosti, kot npr. vrtnarstvo, poveže otroke bližje naravi, tako da jih naučimo skrbeti za naše okolje in ustvariti razumevanje povezanosti med naravo in hrano.

Da bi povečali prehransko pismenost otrok, je Learn4Health uspešno razvil nove in inovativne cilje v zvezi s hrano, prehranjevanjem  in zdravjem. Dejavnosti združujejo praktična in znanstvena znanja in izkušnje, ki otroke postavljajo v učne priložnosti v smislu vsakdanjega prehranskega konteksta.

Učenci so zaradi projekta pridobili tudi podjetniška znanja, sodelovali z vrtnarjenjem, kuhinjami in drugimi okolji, povezanimi s hrano. Metode, ki so se razvile v obdobju projekta, so vključevale tudi možnosti združevanja z drugimi šolskimi predmeti. Projekt je uspešno razvil 8 sklopov aktivnosti, poleg tega so otroci delali tudi z zdravniki na področju živilskih sistemov, kjer so lokalni strokovnjaki za prehrano učencem zagotovili vpogled v kmetijstvo. Kombinacija prakse in raziskav znotraj vsakdanjih prehranskih kontekstov se je izkazala za učinkovito pridobivanje znanja o živilih ter  povečanja kompetenca za ukrepanje in odzivanje na boljši, bolj trajnosten in zdrav način v zvezi s hrano in prehrano v prihodnosti. Na podlagi prejetih ocen lahko zaključimo, da je imel projekt pomemben vpliv na udeležence. S projektom je bilo doseženih več kot 10.000 ljudi, objavljene so bile 4 znanstvene konference, namenjene zdravnikom in didaktični družbi, za splošno javnost pa je bilo opravljenih več obsežnih diseminacijskih dejavnosti.