V pravljičnem gozdu

Povzetek:
Okolje in njegovo trenutno stanje sta v interesu mnogih ljudi, ki se bojijo videti prihodnost. Učenje otrok o tem v šolah je osnova upravljanja usode planeta.

Opis:
Projekt o okolju se poučuje skozi predmete kot so glasba, usposabljanje ali pismenost.

Projekt izpolnjuje tudi družbeno vlogo. Vse šole, vključene v projekt, sodelujejo s svojimi občinami ali mestnimi sveti, zato pri opravljenih nalogah svojega šolskega projekta ne sodelujejo le župani, ampak tudi njihovi namestniki ali druge organizacije v skupnosti.

Šole sodelujejo tudi s splošnimi javnimi ustanovami. Načrtovani dogodki so spodbujali odstranjevanje odpadkov, sajenje in skrb za cvetje in varstvo trave v parku ali pa njihovo zalivanje. Ta projekt dokazuje, da mora sodelovanje med šolami in upravljanjem mest obstajati tako, da živijo in delajo skupaj za skupno dobro.