Voda kot pojav v življenju človeštva

Povzetek:
Projekt je razvil  tri glavne produkte – otroško knjigo s slikami in pesmicami, sklop metodoloških delovnih listov in barvnih delovnih listov povezanih z vodo, ter učno pot po lokalnih vodnih območjih.

Opis:
Projekt je razvil  tri glavne produkte – otroško knjigo s slikami in pesmicami, sklop metodoloških delovnih listov in barvnih delovnih listov povezanih z vodo, ter učno pot po lokalnih vodnih območjih.

Spletna stran vsebuje:

  • Sestavljanke  za predšolske otroke (vrtec)
  • Sestavljankse za osnovne šole
  • Voda okoli nas: kvizi, materiali in videoposnetki (v češčini in nemščini)
  • Kroženje vode: kvizi, materiali in videoposnetki (v češčini in nemščini)
  • Laboratorij učencev z delovnimi listi  (v češčini in nemščini)