Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah

Povzetek:
Strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in sodelavci na področju krepitve zdravja – spodbujajo šole in druge šole razviti model Zdrav življenjski slog že od leta 2008 naprej. Skupaj so razvili več kot 60 modularnih učnih ur in primere dobrih praks s področja prehrane, telesne dejavnosti, duševnega zdravja in odvisnosti ter jih preizkusili in ocenjevali med učenci in učitelji.

Opis:
Zdrave šole so šole, ki so se prostovoljno odločile s pomočjo različnih dejavnosti spodbujati, omogočiti in krepiti zdravje na vseh področjih – fizičnih, duševnih, socialnih in okoljskih. Z aktivnostmi za izboljšanje zdravja vseh v šolski skupnosti želijo skupaj vplivati na vedenje posameznikov kot tudi na kakovost njihovih družbenih odnosov, izboljšanje okolja in življenjskih pogojev.

Zdrave šole se tega lotijo s sistematičnim načrtovanjem in vrednotenjem začrtanih nalog. Celovit pristop k zdravju, iskanju priložnosti, ki jih zagotavlja šolsko okolje – zdravstvene vsebine podpirajo s kurikulumom, z različnimi projekti in dejavnostmi namenjenih zdravemu načinu življenja, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvenih storitev in drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Slovenska mreža zdravih šol je od leta 1993 članica Evropske mreže zdravih šol (SHE network) in jo že od samega začetka usklajuje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V zadnjih desetih letih so regionalno koordinacijo Slovenske mreže zdravih šol prevzeli regionalni koordinatorji zdravih šol, ki si prizadevajo, da bi sedanja zdravstvena vprašanja še bolj približali potrebam šol v njihovi regiji in poglobili sodelovanje med šolami in regionalnimi enotami NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje).