Zelena Evropa podjetnikov

Povzetek:
Projekt GEE (Zelena Evropa podjetnikov) je razvil učne pakete, ki učencem zagotavljajo vrsto pomenskih izkušenj v resničnem svetu, ki povezujejo učilnico s podjetjem in podjetništvom ter usposabljanjem učiteljev ter podporo, ki krepi sposobnost učiteljev za poučevanje podjetništva. Teme so odpadki in hrana, raznolikost, težave s plastiko ter trajnostna mesta in vasi.

Opis:
Projekt GEE je bil ustvarjen za pomoč šolam pri razvoju spretnosti in kompetenc učencev, da bi lahko igrale aktivno vlogo pri razvoju zelenega gospodarstva. GEE podpira učitelje, da to storijo z učenjem zunaj učilnice in realnega učenja sveta in zagotavlja:

  • Učne pakete, ki učencem zagotavljajo vrsto pomenskih izkušenj v realnem svetu, ki povezujejo učilnico s podjetjem in podjetništvom
  • Usposabljanje učiteljev in podpora, ki krepi sposobnost učiteljev za poučevanje podjetništva.
  • Študije poslovnih primerov: Razvijajo spretnosti in kompetence učencev, da ponovno preučujejo poslovne modele v skladu s tem, da je treba zgraditi zeleno gospodarstvo.
  • Zelene poslovne načrte

Moduli obsegajo naslednje teme:

  • Odpadki – hrana
  • Raznolikost daje moč
  • Problem s plastiko
  • Trajnostna mesta in vasi

Obstaja tudi orodje za ocenjevanje učiteljev. Materiali so na voljo v angleščini, španščini, romunščini, latvijščini in bolgarščini.