ZMANJŠAJ, UPORABI, RECIKLIRAJ – Z VESELJEM DO UČENJA

Povzetek:
Recikliranje je ena najpogostejših okoljsko koristnih dejavnosti. Šole imajo pomembno vlogo pri izobraževanju bodočih potrošnikov in njihovega odločanja. Projekt 3R poskuša učence, starše, osebje in lokalno družbo ter organe vključiti v aktivnosti zmanjšanja količine odpadkov, ki jih proizvaja naš dom, šola in mesto, da bi jim dal širšo perspektivo in začel razmišljati o svojih odgovornostih tako do družbe kot okolja.

Opis:
Glavni cilj projekta “Zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj” je bil zgraditi nove odnose med mladimi v Evropi, izboljšati dosje mladih, zlasti tistih, ki so izpostavljeni predčasnemu odhodu iz šole in se osredotočiti na lokalno okolje, onesnaževanje, recikliranje odpadkov in zeleno razmišljanje.

V projektu so bili vključeni študenti od 12 do 18 let, učiteljsko osebje, starši in lokalna družba v številnih različnih dejavnostih, kot so raziskave, opazovanja, eksperimenti – v okviru projekta je potekalo več zanimivih eksperimentov, kot so poskusi z uporabo vode.

Dejavnosti v projektu so spodbujale ustvarjalnost, sodelovanje, enakost, partnerstvo in sodelovanje z lokalnimi organi. Projekt je motiviral tako študente kot tudi osebje. Študenti so bili del načrtovanja, izvajanja in vrednotenja, kar pa je imelo pomembnejši vpliv na kompetence študentov. Projektne produkte lahko uporabljajo vsi, ki jih tema zanima. Na njih podlagi učitelji tudi lažje načrtujejo pouk o teh temah. Projekt ima spletno stran z vsemi učnimi materiali.