Aquapath

V rámci projektu vznikla kampaň na zvyšovanie povedomia a školiace moduly týkajúce sa nedostatku vody, udržateľnosti vodných zdrojov, výrobných modeloch, udržateľnom životnom štýle, spotrebe domácností, vode vo verejnom sektore a koncepcii vodnej stopy jednotlivca (Water Footprint), herný modul pre deti, kvízy a materiály pre deti, kalkulačka vodnej stopy, ktorá umožňuje všetkým občanom vypočítať si vlastnú vodnú stopu, vzdelávacie video a hry pre deti a dospelých.


V rámci projektu vznikla kampaň na zvýšenie povedomia zameraná na posilňovanie kapacít na to, aby sa občania stali zodpovednými spotrebiteľmi, nakoľko môžu mať vplyv na spotrebu vody.

V rámci projektu vznikli tieto nástroje:

  • Šesť školiacich modulov, ktoré sú k dispozícii na online prezeranie a stiahnutie/tlač. Obsahom sú témy: nedostatok vody, udržateľnosť vody, modely výroby, udržateľný životný štýl, spotreba domácností, voda vo verejnom sektore a samozrejme koncept vodnej stopy jednotlivca. Každý modul tiež obsahuje ďalšiu literatúru, odkazy a kvíz na samohodnotenie získaných vedomostí;
  • Jeden modul pre deti (považovaný za prostriedok na oslovenie a informovanie dospelých), ktorý sumarizuje obsah pre dospelých vo vzdelávacej brožúre obohatenej o hry, kvízy a materiály pre deti. Brožúra s názvom Aquapass bola vydaná spolu s príručkou pre učiteľov/pedagógov a pokynmi na vzdelávanie detí pomocou brožúry Aquapass;
  • Jedna kalkulačka vodnej stopy, ktorá umožňuje všetkým občanom vypočítať svoju vlastnú vodnú stopu a poskytuje im spätnú väzbu o tom, ako ju znížiť, s odkazom na relevantný školiaci materiál.
  • Jeden nástroj na online hlásenie problémov s vodou, ktorý spočíva vo widgete zabudovanom do platformy, ktorý umožňuje občanom hlásiť akýkoľvek problém súvisiaci so spotrebou, únikom, znečistením vody a podobne.

Okrem školiacich materiálov a nástrojov vyvinulo konzorcium aj sériu komunikačných materiálov, vzdelávacie video a hry pre deti a dospelých.