DESAŤ ODTIEŇOV ZELENEJ (TEN SHADES OF GREEN)

Realizáciou projektu sa projektový tím snaží každého účastníka projektu povzbudiť k tomu, aby si uvedomil svoju vlastnú silu a zodpovednosť za životné prostredie a uskutočňoval pozitívne zmeny vo svojom okolí. Jednotlivci by tak mali rozmýšľať, rozhodovať sa a konať s ohľadom na budúcnosť a mali by si osvojiť zdravý životný štýl, čo by prispelo k rozvoju environmentálneho povedomia a prepojeniu mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj rozvoju organizácií v ich súčasnej a budúcej činnosti alebo v tvorbe nových projektoch pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím.


S cieľom posilniť vplyv organizácií občianskej spoločnosti v oblasti ekológie a ochrany životného prostredia úspešne zvyšuje tento projekt povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia u ľudí so zdravotným postihnutím.

Hlavný cieľ projektu sa dosahuje prostredníctvom konkrétnych cieľov, a to:

 1. Oboznámenie mladých ľudí so zdravotným postihnutím s recykláciou,
 2. Rozširovanie znalostí o ekológii,
 3. Rozvíjanie pozitívnych návykov v oblasti ochrany životného prostredia,
 4. Tvorba vzdelávacej ekologickej omaľovánky v používateľsky prívetivom formáte prispôsobenom mladým ľuďom so zdravotným postihnutím.

Vplyv projektu na účastníkov, najmä na mladých ľudí so zdravotným postihnutím, zahŕňa:

 • rozvoj záujmu o začlenenie mládeže s obmedzenými príležitosťami do ekologickej činnosti,
 • rozvoj environmentálneho povedomia a znalostí, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia,
 • rozvoj znalostí o obnoviteľných zdrojoch energie
 • oboznamovanie mladých ľudí so spôsobmi ochrany životného prostredia v mieste, kde žijú
 • kvalitne strávený voľnný čas vonku a v prírode
 • mladí ľudia z týchto troch krajín sú napojení na pevnú sociálnu sieť a sieť vzájomnej podpory
 • získanie iného života, sociálnych a komunikačných zručností