DOTYK SRDCA – ENVIRONMENTÁLNE MEDZINÁRODNÉ POVEDOMIE (TOUCHING HEARTS FOR ENVIRONMENTAL INTERNATIONAL AWARENESS)

THEIA Touching Hearts for Environmental International Awareness je environmentálny projekt s primárnym cieľom budovať, posilňovať a udržiavať ekologické povedomie študentov a učiteľov na školách.


Prostredníctvom environmentálnych aktivít, ako je separácia odpadu, zber uzáverov fliaš, počítanie potravinových kilometrov, zhromažďovanie analýz dažďovej vody, pôdy a vody, analýza biologicky rozložiteľného odpadu, ekologické dielne, výstavba kompostárne a bioskleníku s rastlinami, sa projekt snaží motivovať študentov a učiteľov, aby rozmýšľali a správali sa ohľaduplne k životnému prostrediu a šetrili životné prostredie v svojom okolí. Výstupy projektu sú dostupné prostredníctvom e-twinning, facebookovej stránky (https://www.facebook.com/theia.cz/), blogov a skupiny na Yahoo.