Expedícia Grónsko – Učenie sa udržateľnosti od Vikingov

Učiť sa udržateľnosti od Vikingov? Projekt „Grónska expedícia“ ukazuje žiakom paralely medzi dnešnou podobou životného prostredia a životných podmienok a situáciou Vikingov. V rámci projektu vznikol vzdelávací materiál, ktorý poskytuje atraktívny prístup k témam trvalo udržateľného rozvoja a napomáha interdisciplinárnemu vyučovaniu.

Materiály sú určené pre žiakov vo veku od 12 do 15 rokov a sú k dispozícii v angličtine, nemčine a dánčine.


Učiť sa udržateľnosť od Vikingov? Je to možné! Projekt „Grónska expedícia,“ podporovaný programom Erasmus+, je toho dôkazom. V tomto nadnárodnom projekte ukazuje Wissenschaftsladen Bonn a jeho partneri žiakom paralely medzi dnešnou podobou životného prostredia a životných podmienok a situáciou Vikingov.

V rámci projektu vznikol vzdelávací materiál, ktorý poskytuje atraktívny prístup k témam trvalo udržateľného rozvoja a napomáha interdisciplinárnemu vyučovaniu. Dôraz je na učenie sa prostredníctvom dotazovania, pretože tento prístup zvlášť zvyšuje kompetenciu učenia sa učiť sa (tzv. Learning to Learn). Úvod, ako aj základné informácie, možno nájsť v príručke pre učiteľov. Všetky cvičenia a materiály je možné si zadarmo stiahnuť.

  • 1. časť: Učenie sa udržateľnosti od Vikingov
  • 2. časť: Dnešné Grónsko
  • 3. časť: Klimatická zmena a jej globálny dopad.
  • 4. časť: Spolupráca pre udržateľnosť

Materiály sú určené pre žiakov vo veku od 12 do 15 rokov. Sú doplnené krabičkou s materiálmi so skutočnými predmetmi a obsahujú viac zdrojov. Materiály sú k dispozícii v angličtine, nemčine a dánčine.