FIT 4 FOOD 2030 – Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (Sustainable Food Systems Network – SFSN)

Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov (SFSN) je virtuálna komunita otvorená každému, kto chce mať aktuálne informácie o činnostiach zameraných na vytváranie odolných a trvalo udržateľných potravinových systémov s dobre integrovanými zodpovednými postupmi v oblasti výskumu a inovácií. Je to miesto, ktoré spája tvorcov politík, podnikateľov, organizácie občianskej spoločnosti, výskumníkov, študentov, mimovládne/neziskové organizácie a orgány financovania po celom svete.


Hlavnými charakteristikami Siete trvalo udržateľných potravinových systémov sú multidisciplinárny prístup k potravinovým systémom, aktívna interakcia medzi jej členmi a otvorená verejná aj súkromná diskusia prostredníctvom komentárov a správ. Sieť trvalo udržateľných potravinových systémov povzbudzuje svojich členov k tomu, aby spolu zdieľali podujatia, články, súbory, pracovné príležitosti a ďalšie témy týkajúce sa:

  • miestnej výroby potravín,
  • výskumu a inovácií,
  • miestnych alebo národných politík týkajúcich sa potravín,
  • zdravej a udržateľnej stravy,
  • dopadu potravinovej výroby na klímu,
  • plytvanie potravinami.

SFSN umožňuje:

  • vytvárať a komentovať diskusné príspevky a ankety,
  • kontaktovať ktoréhokoľvek z členov prostredníctvom súkromných správ,
  • pripájať súbory k príspevkom, anketám a komentárom,
  • zdieľať podujatia a nové pracovné príležitosti.

Do siete trvalo udržateľných potravinových systémov sa môžete zaregistrovať vyplnením jednoduchého registračného formulára. Do siete sa dostanete buď prostredníctvom internetového prehliadača, alebo stiahnutím aplikácie Mobilize do svojho smartfónu.