Food Action

Program FAct! poskytuje podporu jednotlivcom a domácnostiam so záujmom o preskúmanie zdravotných a environmentálnych aspektov ich stravovacích návykov. Pracovný zošit na sebavzdelávanie obsahuje akčné recepty, bežné recepty a podporný materiál k trom témam: Potraviny a odpad, Potraviny, klíma a životné prostredie a Potraviny a zdravie. Príručka pre koučov FAct! (FAct! Manual for Coaches) poskytuje podporu ľuďom, ktorí sú ochotní zorganizovať študijnú skupinu. Rozsiahla online knižnica obsahuje ďalšie informácie. Materiály sú k dispozícii v angličtine, španielčine, nemčine, taliančine a maďarčine.


Program FAct! poskytuje podporu jednotlivcom a domácnostiam so záujmom o preskúmanie zdravotných a environmentálnych aspektov svojich stravovacích návykov a chcú sa dozvedieť, čo pre to môžu urobiť.

Pracovný zošit na sebavzdelávanie navrhuje jednoduché akčné kroky. Obsahuje akčné recepty, bežné recepty a podporný materiál pre každú z troch tém: Potraviny a odpad, Potraviny, klíma a životné prostredie a Potraviny a zdravie. Prostredníctvom ankety pred a po je možné sledovať svoj pokrok.

Príručka pre koučov FAct! (FAct! Manual for Coaches) poskytuje podporu tým, ktorí sú ochotní usporiadať študijnú skupinu, aby sa poučili a zažili podujatia spojené s potravinami s ostatnými. Takýto študijný kruh potrebuje v záujme uľahčenia procesov inšpiratívneho kouča. Príručka napomáha úspešnému koučovaniu.

Online knižnica ponúka používateľom, ktorí si chcú urobiť vlastný prieskum, ďalšie informácie. Zobrazuje veľké množstvo odkazov na zaujímavé webstránky a súbory hostované na webe týkajúce sa tém ako sú potraviny a odpad, potraviny a klíma a potraviny a zdravie.

Materiály sú k dispozícii v angličtine, španielčine, nemčine, taliančine a maďarčine.

Programové materiály projektu FAct! – pracovný zošit, knižnica a školiace príručky pre koučov – sú tiež voľne dostupné na adaptáciu nad rámec aktuálnych jazykových verzií. Prezentácia: https://issuu.com/gap_international/docs/intro_waste