FOOD REVOLUTION SLOVAKIA

FOOD REVOLUTION je celosvetová osvetová kampaň pod záštitou Food Foundation Jamieho Olivera, ktorého cieľom je šíriť informácie o prevencii voči detskej obezite, ale aj poukazovať na potrebu vzdelávania v oblasti stravovania dospelých. Je to výzva pre školy, škôlky, zariadenia spoločného stravovania, komunity, firmy, reštaurácie, jednotlivcov – zapojiť sa môže naozaj každý.


“Každé dieťa si zaslúži kvlaitné jedlo.” Food Revolution Slovensko sa snaží prilákať ľudí každého veku, deti, školy či firmy a prebudiť v nich radosť z kvalitného a zdravého jedla. Cieľom je pochopiť, odkiaľ jedlo pochádza, ako je to vypestované alebo vyrobené.

Partnerom celosvetovej iniciatívy Jamieho Olivera je občianske združenie JEM INÉ, ktoré je členom Vidieckej platformy a svojimi aktivitami podporuje domácich producentov a snaží sa vytvárať priestor pre nadšencov zdravého jedla pripraveného z lokálnych a sezónnych surovín ako aj vzdelávať o výžive a jej vplyve na kvalitu života. Ponúkajú vzdelávacie program, prednášky, workshopy, kurzy varenia, neformálne edukačné kvízy a iné activity pre školy, verejnosť i firmy.