Iniciatíva Slow Food

Slow Food je globálne hnutie, ktoré sa usiluje o udržateľný potravinový systém. Pre spoločnosť Slow Food je ochrana vidieckeho poľnohospodárstva, tradičných potravinárskych remesiel a regionálna biodiverzita rovnako dôležitá ako spravodlivé odmeňovanie udržateľných výrobcov, ocenenie a potešenie z jedla. Iniciatíva podporuje zodpovedné poľnohospodárstvo a rybolov, dobré životné podmienky a chov hospodárskych zvierat, tradičné potravinárske remeslá a zachovanie regionálnej rozmanitosti.


Iniciatíva prepája výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov, poskytuje poznatky o kvalite potravín, a tým sprehľadňuje trh s potravinami a jeho príslušné dôsledky. Srdcom činnosti tejto iniciatívy sú aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia vo viac ako 170 krajinách s rôznymi projektami, kampaňami a podujatiami. Okrem toho stojí za hnutím Slow Food silná komunita s veľmi dobrým dosahom na spoločnosť.

Hnutie Slow Food má vlastnú sekciu o ochrane klímy a potravinách so spotrebiteľsky orientovanými tipmi a tiež sekciu o klimaticky ústretovej gastronómii, pretože tento sektor zohráva rozhodujúcu úlohu aj v kontexte klímy: https://www.slowfood.de/aktuelles/2019/ klimafreundliche-gastronomie-slow-food-chef-alliance-weist-den-weg). Pretože emisie skleníkových plynov produkuje nielen priemysel, doprava, výroba energie z fosílnych palív a poľnohospodárstvo, ale produkujú ich aj každodenné činnosti, ako je príprava jedla – či už doma, v reštaurácii alebo školskej jedálni.