Iniciatívy hnutia Transition

Hnutie Transition rastie od roku 2005. Zameriava sa na to, aby sa komunity pri riešení veľkých výziev, ktorým čelia, spájali a začínali na miestnej úrovni. Vďaka tomu, že sa spoja, dokážu spoločnými silami prichádzať na riešenia. Hnutie sa snaží pestovať kultúru starostlivosti zameranú na vzájomnú podporu, či už v skupinách alebo širších komunitách.


V praxi sa iniciatíva usiluje o obnovenie ekonomiky, naštartovanie podnikania, predstavenie novej vízie pracovného procesu, rekvalifikáciu prispievateľov a vytváranie siete prepojenia a podpory. Je to prístup, ktorý sa rozšíril do viac ako 50 krajín a tisícok skupín: v mestách, dedinách, veľkomestách, školách a na univerzitách. Jedným z kľúčových spôsobov šírenia je zdieľanie inšpiratívnych príbehov, ktoré sa dotýkajú mnohým tém ako napríklad klímy, výživy a životného prostredia.

Vo všeobecnosti ide o lokálny prístup, ktorého cieľom je začať „pri vchodových dverách“. Cieľovou skupinou sú jednotlivci z celého sveta, ktorí cítia túžbu spojiť sa so svojimi susedmi a zistiť, čo môžu urobiť pre to, aby boli ich komunity šťastnejšie, zdravšie, odolnejšie a ohľaduplnejšie k planéte. Základnými stavebnými kameňmi hnutia sú skupiny ľudí, ktoré uskutočňujú pozitívne zmeny na miestnej úrovni – vo svojej dedine, mestskej štvrti alebo vo svojej škole, na pracovisku, strednej škole alebo univerzite. Majú prístup k podpore a môžu sa spájať s ostatnými jednotlivcami v rámci hnutia, nečakajú však na povolenie konať a nikto im nedáva pokyny.

Hnutie Transition sa šíri skôr virálne než plánovaným a riadeným spôsobom a skupiny sa môžu v rámci hnutia Transition vytvárať kdekoľvek na svete. Webová stránka ponúka prístup ku komunitám a skupinám po celom svete.