Jedlo nie je na zahodenie (Hrana ni za tjavendan)

Zaujímavý projekt ekologickej školy, ktorý prebieha už niekoľko rokov na základných a stredných školách, zvyšuje povedomie a rozvíja vzťah k jedlu v celom jeho reťazci.


Každoročná súťaž v rámci projektu povzbudzuje deti, žiakov, študentov, zamestnancov a rodičov, aby premýšľali o sociálnych, environmentálnych a ekonomických problémoch spojených s potravinovým odpadom. Spolu s rôznymi aktivitami na tému znižovania potravinového odpadu prichádzajú „mladí vedci“ s užitočnými riešeniami na systémovej a informačnej úrovni. Pre mentorov boli v rámci projektu pripravené materiály, ktoré obsahujú zoznam krokov ku práci, možné činnosti, príklad záznamníka o potravinovom odpade a niekoľko nápadov na navrhovanie vylepšení.

Ciele projektu sa zameriavajú najmä na to, ako:

  • znížiť a zabrániť tvorbe vyhodených potravín doma a v škole (jedlo nie je a nemalo by byť odpadom).
  • podporiť praktické používanie nepoužitých potravín a ukázať správny spôsob skladovania potravinových výrobkov (hlavný kuchár nie je ten, kto dobre varí a vytvára veľa odpadu, ale ten, kto kupuje premyslene a používa všetky ingrediencie).
  • recyklovať správne a likvidovať zvyšky potravín (kompostovanie a samostatná likvidácia v kontajneri na biologický odpad). Zvyšovať povedomie o zodpovednom zaobchádzaní s potravinami.

poskytovať a zlepšovať vzdelávanie v oblasti zodpovedného zaobchádzania s potravinami a potravinovým odpadom.