KRÁSNE SADY / BEAUTIFUL SETTLEMENTS

Krásne Sady je jedinečný stavebný projekt, ktorý sa začal realizovať v roku 2015 v tesnej blízkosti mesta Poprad s výhľadom. Projekt začal Beautiful Settlements is a unique planning project. The project started in 2015, and its location is near city Poprad with a view of the High Tatras. Part of the project is setting up a forest kindergarten.


Krásne Sady je jedinečný stavebný projekt. Svojou filozofiou a zároveň rozsahom je zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku a v jeho širokom okolí. Krásne Sady v sebe spájajú otázku bývania, vzdelávania i aktívneho trávenia voľného času rešpektujúc pritom ekologické hľadisko. Do projektu boli dôsledne zakomponovaný princíp low impact development (LID) – princíp inžinierskeho dizajnu zachovávajúci vodu v krajine s dôrazom na korektné zužitkovanie prírodných vlastností daného prostredia pre zachovanie trvalej udržateľnosti. Jednotlivé objekty v celej lokalite Krásne Sady sú podporené výsadbou postavenou na permakultúrnych princípoch. Inovatívne riešenia pri výstavbe a energetike celého územia smerujú k pozitívnej uhlíkovej stope.

Tému vzdelávania projekt napĺňa v Zariadení lesnej pedagogiky, ktoré je umiestnené v centrálnej časti Krásnych Sadov. Nachádza sa tu elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade pre žiakov 1. stupňa a súkromná materská škola. Zariadenie lesnej pedagogiky ponúka svoje aktivity deťom, rodinám s deťmi, seniorom a osobám so zníženou schopnosťou pohybu (denné tábory, environmentálne programy, školské výlety). Video: https://youtu.be/4CCKkf8o8Qg

Okrem aplikovania lesnej pedagogiky do vzdelávanie je ekozáhrada, vytvorená podľa princípov permakultúry, jedným z najdôležitejších prvkov celého konceptu Krásnych Sadov.