Lesná škôlka, Lesná škola (Gozdni vrtec, gozdna šola)

Od roku 2012 sa slovinské materské a základné školy, ktoré do svojho programu zahŕňajú lesnú pedagogiku, prepájajú v Sieti slovinských lesných škôlok a škôl (Network of Forest Kindergartens and Schools of Slovenia). Školy a škôlky, ktoré vzdelávací proces pravidelne vykonávajú v lese, zaznamenávajú v jednotlivých oblastiach rozvoja detí veľký pokrok.


V lesnej škole alebo škôlke navštevujú deti spolu s pedagógmi a učiteľmi pravidelne neďaleký les a prírodné prostredie. Lesné škôlky a školy sa nevzťahujú iba na oblasť, v ktorej sa aktivity konajú. Byť „lesom“ znamená odkloniť sa od dnešného štandardizovaného vzdelávania a výučby detí a zohľadniť prirodzené vlastnosti a potreby rastúcich detí: pohyb, hľadanie výziev potrebných pre rozvoj neurologického systému, sloboda, voľná hra, vytváranie sociálnych väzieb… „Lesní“ pedagógovia a učitelia hľadajú cestu späť k prírode, k väčšej slobode pohybu a myslenia, ktorú sme kedysi poznali, ale ktorá bola nahradená moderným spôsobom života. S otvorenou mysľou a s určitou vynaliezavosťou poľahky dosiahnu vzdelávacie ciele, ktoré sa riadia učebnými osnovami pre materské školy a školy. Vyučovanie v prírodnom prostredí v bezprostrednej blízkosti materských a základných škôl je viac ako vhodné pre integrovaný rozvoj detí, škôl a škôlok a celej miestnej komunity. Lesné triedy a výučba v prírode nám ponúkajú dostatok priestoru pre akademické vedomosti, rozvoj sociálnych zručností, skúseností, spolupráce a osobného nasadenia k práci, zvedavosti, fantázie a spontánnych individuálnych iniciatív. Naše bezprostredné prírodné prostredie by sa malo stať miestom, kde môžeme rozvíjať svoju identitu, zmysel pre priestor a zároveň si tento priestor užívať a samozrejme sa do neho opakovane vracať.