Nemecké spolkové centrum pre výživu

Spolkové centrum pre výživu je kompetenčné a komunikačné centrum pre otázky výživy v Nemecku. Toto kontaktné miesto pre otázky výživy založilo spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo. Jeho cieľom je sprístupniť verejnosti zistenia z projektov celonárodných sieťových centier pre školské stravovanie alebo z kampane proti plytvaniu potravinami s názvom “Too good for the bin!” („Príliš dobré pre kôš!“).


Informačné centrum bolo založené v roku 2017 a bolo vyvinuté ako spoločná platforma z rôznych projektov a iniciatív v oblasti výživy. Pokiaľ ide o komunikáciu špecifickú pre cieľovú skupinu, centrum poskytuje informácie o všetkých aspektoch jedál a nápojov neutrálnym, vedecky podloženým spôsobom, ktorý je prepojený s každodenným životom spotrebiteľov. Toto kontaktné miesto pre otázky potravín financuje nemecké spolkové ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo.

Cieľom centra je posilniť propagáciu zdravého životného štýlu vo všetkých vekových skupinách, väčšina komunikačných aktivít je však zameraná na deti, mladých ľudí a ich pedagógov. Centrum za týmto účelom ponúka materiály a vzdelávacie zdroje pre výživové poradenstvo, z ktorých je o väčšinu možné požiadať bezplatne. Ďalšia oblasť práce sa venuje rešpektujúcemu, udržateľnému a vhodnému zaobchádzaniu s potravinami s cieľom zlepšiť vzdelávanie v oblasti výživy. Centrum produkuje materiály zamerané na činnosť a život, a to najmä pre školy a vzdelávanie dospelých. Ponúka tiež ďalšie školenia pre učiteľov. Ďalšie oblasti práce v centrách dennej starostlivosti a na školách sa zameriavajú na zdravú výživu šetrnú ku klíme. Poskytujú podporu sieťam zahŕňajúcim okolo 600 inštitúcií, združení a odborných spoločností, ktoré pomáhajú mladým rodinám viesť zdravý životný štýl. V centre sú implementované aj spolkové iniciatívy ako „Príliš dobré pre kôš,“ ktoré sú namierené proti plytvaniu potravinami.