OPÄTOVNÉ ZOZNAMOVANIE S POTRAVINAMI – EURÓPANIA AKO ZODPOVEDNÍ SPOTREBITELIA EURÓPY (GETTING IN TOUCH WITH FOOD AGAIN – MAKING EUROPEANS RESPONSIBLE CONSUMERS)

Projekt sa zameriava na celkový dojem, že za uplynulé desaťročia sa globálny trh s potravinami v mnohých ohľadoch natoľko skomplikoval, že pre spotrebiteľov je správne rozhodovanie sa pri nákupe každodenných potravín čoraz ťažšie.


Projekt sa zameriaval na podporu spotrebiteľov pri ich opätovnom zoznamovaní sa s potravinami, ktoré konzumujú, a bol cielený predovšetkým na študentov vo veku od 14 do 16 rokov.

Hlavné aktivity projektu sa uskutočňovali prostredníctvom workshopov na školách a boli určené pre študentov, ktorí získali podrobné vedomosti o dôležitých aspektoch, ako sú:

  • účinky nevyváženej stravy na naše zdravie (obezita, cukrovka, atď.),
  • Rozsiahle používanie umelých prísad v množstve spracovaných potravín (prísady, potravinárske farbivá, atď.),
  • GMO potraviny,
  • chemikálie v poľnohospodárstve.

Výsledky ich výskumu a vzdelávania boli prezentované na krátkych stretnutiach. Prostredníctvom návštev akademických inštitúcií, regionálnych fariem a podnikov získali všetci účastníci lepšie znalosti o životne dôležitých prvkoch zdravej a vyváženej stravy, spoľahlivosti označovania potravín, biologickom poľnohospodárstve, nízkouhlíkových obchodných iniciatívach a podobne.

Workshopy varenia navyše prispeli k zvýšeniu záujmu študentov o vlastnú výrobu potravín, ako napríklad chlieb, maslo a čokoládu, a o prechod na sezónne, regionálne a biologické produkty, z ktorých pripravili výživné občerstvenie a jedlá.