PhenoloGIT

PhenoloGIT je vzdelávacia environmentálna informačná platforma pre učiteľov a študentov na základných a stredných školách. Platforma im umožňuje nielen vykonávať vedecké pozorovania vo svojom okolí a zhromažďovať nové údaje intuitívnym a pútavým spôsobom, ale tiež získavať komplexné vedomosti spoločným vytváraním a zdieľaním nových informácií.


PhenoloGIT je vzdelávacia  environmentálna informačná platforma podporovaná najmodernejšou mobilnou technológiou a geografickými informačnými technológiami (GIT), ktorú môžu využívať učitelia a študenti na základných a stredných školách.

Platforma im umožňuje nielen vedecké vzdelávanie pozorovania v svojom okolí a zhromažďovanie nových údajov intuitívnym a pútavým spôsobom, ale tiež získavanie komplexných vedomostí prostredníctvom spoločného vytvárania a zdieľania nových informácií pomocou open-source na mieru vyvinutých vzdelávacích nástrojov na analýzu a reflexiu grafických, priestorových a matematických údajov.

Zbierka obsahuje rôzne aktivity, z ktorých každá popisuje

  • typ aktivity,
  • úroveň žiakov,
  • kľúčové kompetencie, ktoré sa budú počas tejto aktivity trénovať,
  • softvérové požiadavky
  • súbory a URL adresy prislúchajúce k aktivite

Materiály sú k dispozícii v angličtine, španielčine, litovčine a dánčine.