PowerPlayer

PowerPlayer je materiál, ktorý sa skladá zo strategickej hry pre školskú triedu, online sprievodcu a školiaceho balíka pre učiteľov. Hra sa zameriava na výrobcov odevov a jej cieľom je predstaviť koncept udržateľného podnikania deťom vo veku 12 – 15 rokov. Materiály sú k dispozícii v angličtine, nemčine, taliančine, holandčine a poľštine.


PowerPlayer je materiál, ktorý sa skladá zo strategickej hry pre školskú triedu, online spoločníka a školiaceho balíka pre učiteľov. Hra sa zameriava na výrobcov odevov a jej cieľom je predstaviť koncept udržateľného podnikania deťom vo veku 12 – 15 rokov.

Učitelia stredných škôl budú profitovať z inovatívnych nástrojov ponúkaných v rámci projektu, pomocou ktorých budú učiť o problémoch týkajúcich sa udržateľného podnikania a budú zvyšovať atraktivitu týchto tém medzi študentmi stredných škôl. Balík podpory pre učiteľov propaguje „skúsenosť so zmiešaným vzdelávaním“ (tzv. blended learning experience) prostredníctvom nástrojov na výučbu v učebni aj prostredníctvom počítača. Balík sa môže využiť ako sprievodca hrou pre triedu a na podporu skupinovej diskusie. Balík podpory obsahuje aj všetky materiály a pravidlá potrebné na hranie hry.

Hru je možné kombinovať aj s učením sa službou iným (tzv. service learning), čo je metóda výučby, ktorá kombinuje výučbu v triede so zmysluplnými verejnoprospešnými prácami.

Sprievodcu môžu študenti použiť na hranie hry a za účelom začatia práce na ďalších úlohách. Materiály sú k dispozícii v angličtine, nemčine, taliančine, holandčine a poľštine.