PROTEIN2FOOD

Tento projekt financovaný EÚ skúmal európske plodiny s vysokým obsahom bielkovín ako atraktívnu alternatívu k mäsu – ako prostriedok na zníženie environmentálneho dopadu hospodárskych zvierat na planétu a na poskytnutie nového zdroja príjmov pre poľnohospodárov.


Výroba mäsa vyžaduje obrovské množstvo energie a predstavuje takmer 15% všetkých emisií skleníkových plynov spôsobených človekom. Pretože svetová populácia stále rastie, odborníci navyše tvrdia, že náš súčasný dopyt po mäse nie je udržateľný. Mäso je vynikajúcim zdrojom bielkovín, ale nie jediným. S cieľom poskytnúť európskym spotrebiteľom viac možností vyvinul projekt financovaný EÚ s názvom PROTEIN2FOOD (2015 – 2020) nové produkty z vysoko kvalitných plodín bohatých na bielkoviny.

Niektoré z bielkovinových plodín skúmaných v rámci projektu PROTEIN2FOOD, ako napríklad quinoa a amarant, pochádzajú z andského regiónu Južnej Ameriky. Vedci pracujú na úplnom prispôsobení týchto rastlín európskej klíme a na zvýšení množstva a kvality bielkovín, ktoré sa v nich nachádzajú.

Projekt zdokonalil metódy extrakcie bielkovín a vytvoril nové zložky pre spracovanie potravín, ktoré sú bohaté na bielkoviny. Partner projektu PROTEIN2FOOD, nemecký SME Prolupin, transformuje vlčí bôb, tradičnú strukovinovú plodinu, na zlúčeniny s vysokým obsahom bielkovín pre priemyselné využitie. Vznikol tak krém z vlčieho bôbu, ktorý sa dá použiť v majonéze ako zálievka, alebo na výrobu zeleninovej zmrzliny.

PROTEIN2FOOD sa tiež podieľal na spracovaní týchto prísad s vysokým obsahom bielkovín a na tvorbe potravín bohatých na bielkoviny, ako sú cestoviny, zeleninové nápoje, proteínové tyčinky, zdravé raňajkové cereálie a kojenecká výživa.

Školenia a podklady ako napríklad:

ponúkajú učiteľom a školiteľom inšpiráciu na svoje vlastné školenia.