ROZMÝŠĽAŤ, SPRÁVAŤ SA, PRACOVAŤ UDRŽATEĽNE (THINK, ACT, WORK SUSTAINABLE – T.A.W.S.)

Projekt T.A.W.S. chce vyvinúť nový prístup k trvalo udržateľnému rozvoju. Jeho cieľom je zlepšiť udržateľné správanie v spoločenskom živote (ktoré si študenti čiastočne osvojili už počas predchádzajúcich školských projektov), ​​ale zároveň ukázať študentom, ako je možné stať sa podnikateľmi v oblasti udržateľnosti prostredníctvom využitia najnovších technológií.


Študenti sa počas projektu stretávajú s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti sociálnej a environmentálnej udržateľnosti s cieľom prispievať k lepšiemu rozvoju. Študenti sa učia v zmiešanom prostredí, a to v rámci škôl, v rámci prístupu TET, ako aj mimo škôl, a to prostredníctvom tabletov a smartfónov ako pracovných nástrojov. Vďaka tomu budú schopní dosiahnuť určité výsledky a zlepšiť svoje aktívne zapojenie sa do spoločnosti ako aktívni a trvalo udržateľní občania.

Všetky výsledky projektu, vrátane štyroch výstupov (dva verejné online kurzy, videonávody k hlavným témam a záverečná elektronická kniha), sa šíria vďaka pripravenému plánu, ktorého cieľom je osloviť širšie publikum cez propagačnú kampaň.

Na nasledujúcom odkaze nájdete Moodle kurz, elektronickú knihu alebo informácie o tom, do akej miery ste udržateľní:https://erasmuspluseu.wixsite.com/taws/io4-e-book