Rozšírená realita a nové médiá proti online propagácií nezdravých potravín (Augmented reality and New Media against onLine prOmotion of unhealthy foods – ANEMELO)

Deti dnes trpia nadváhou a smerujú k skorej cukrovke a zvýšenému riziku srdcových chorôb. Prevažná väčšina detí má nadváhu jednoducho preto, že jedia príliš veľa sladkých a tučných jedál. Vlády investovali do dobre mienených projektov, ktorých cieľom bolo zmeniť stravovacie návyky detí alebo ich povzbudiť k častejšiemu cvičeniu a na reklamy pre potraviny a nealkoholické nápoje určené deťom vo vysielaných alebo nevysielaných médiách boli zavedené obmedzenia. Napriek tomu sa im online reklamu nezdravých potravín zacielenú na deti nepodarilo obmedziť.


Obézne deti alebo deti s nízkou mediálnou gramotnosťou (deti migrantov) sú obzvlášť citlivé na reklamu a je potrebné ich chrániť pred nezdravými vplyvmi rozvíjaním porozumenia tomu, ako reklamy fungujú a ako ovplyvňujú voľbu jednotlivca. Partnerstvo v rámci projektu prinieslo prístup s potrebnými nástrojmi, ktorý pomáha ľuďom pracujúcim s deťmi ich osloviť s cieľom pomôcť im osvojiť si zdravší životný štýl identifikáciou, porozumením a odmietnutím posolstiev, ktoré stoja za online reklamou maskovanou hrami, sociálnymi sieťami, karikatúrami, súťažami, atď. Hlavné ciele boli dosiahnuté prostredníctvom nasledujúcich aktivít vedúcim ku konkrétnym výsledkom: – Vypracovať a overiť didaktický prístup ku školeniu detí v identifikácii a interpretácii online reklamy, ktorý podporuje osvojenie si nezdravých stravovacích návykov. – Navrhnúť a vyvinúť hru v rozšírenej realite založenú na didaktickom prístupe, ktorý budú využívať pedagógovia na zaškolenie detí v identifikácii online reklamy skrytej za online aktivitami, ktorým sa venujú. – Vytvoriť a spravovať vzdelávací web, ktorý bude informovať o zdravom stravovaní a výžive a propagovať zdravší životný štýl, ktorý majú používať odborníci pracujúci s deťmi a pre deti. – Poskytnúť potrebné zdroje a nástroje týkajúce sa obezity a nebezpečenstva online reklamy (napr. bannerová reklama, komerčné/značkové webstránky, „reklamné hry“, značkové súbory na stiahnutie, zhromažďovanie údajov, virálne a e-card reklamy, reklama a sociálne médiá a reklama pre mobilné telefóny.)