Sieť 16 vzdelávacích stredísk pre ochranu klímy (16 Bildungszentren Klimaschutz Netzwerk)

Klimatická zmena je jedným z hlavných globálnych problémov našej doby, ktorý je možné vyriešiť iba spoločnými silami. V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu mimoškolská klimatická výchova. Pod heslom „Učte sa od seba navzájom“ vytvorilo 16 nemeckých mimoškolských vzdelávacích inštitúcií pre túto tému spoločnú agendu. Spoločne tvoria celonárodnú sieť, ktorá odráža rozmanitosť aktivít v oblasti klimatickej výchovy.


Iniciatíva zhromaždila vybrané osvedčené postupy a postupy vzdelávania pre programy klimatickej výchovy. Rôzne ponuky vzdelávania sú zoradené podľa vekových skupín a školských úrovní, prechod je však často plynulý: https://16bildungszentrenklimaschutz.de/praxisbeispiele/paedagogische-angebote/.

Existuje množstvo projektov, ktoré sa zaoberajú otázkami výživy, napríklad: