ŠPIRÁLA / “SPIRAL”

Špirála je celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Špirála je mimovládna, nezisková organizácia založená ako záujmové združenie právnických osôb. Vznikla v júni 2001.


Poslaním a cieľom Špirály je presadzovať záujmy členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, podporuje vzájomnú výmenu skúseností svojich členov v oblasti environmentálnej výchovy,  dbá na kvalitu vzdelávacích programov svojich členov a napomáha skvalitňovaniu ich činnosti a implementuje vzdelávacie programy FEE na Slovensku a garantuje ich medzinárodný standard.

Okrem toho sa podieľa na vydávaní časopisu o environmentálnej výchove a filozofii ĎalEKOhľad. Ambíciou jeho tvorcov je prinášať nové pohľady na výchovu a vzdelávanie, pestré, praktické a inšpiratívne informácie a návody (nielen) pre ekopedagógov v materských, základných, stredných aj vysokých školách a školských zariadeniach všetkých druhov.

Od roku 2004 je Špirála asociovaným a od roku 2010 riadnym členomNadácie pre environmentálne zvdelávanie FEE. Od roku 2004 Špirála  realizuje program Eco-Schools so slovenským názvom Zelená škola. Od roku 2009 je spustený program Mladí reportéri pre životné prostredie. V rokoch 2013 – 2014 realizovala Špirála projekt “Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike – kroky vpred”.